Werknemer wil beloning bij weinig ziektedagen

Bijna de helft van de werknemers vindt dat de werkgever meer kan doen om het aantal ziektedagen te verminderen. Vooral het uitkeren van een bonus bij weinig tot geen ziekte zou volgens werknemers goed werken. Een derde van de werkgevers doet dit nu ook werkelijk. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau Mercer.

Mercer vroeg 1008 werknemers tussen de 18 en 65 jaar die werkzaam zijn bij een bedrijf met minstens 50 werknemers naar hun gezondheid in relatie tot hun werk. Naast het uitkeren van een beloning bij weinig tot geen ziektedagen, ziet de werknemer ook graag dat werkgevers de werkomgeving verbeteren en dat er een korting wordt aangeboden op diensten op het gebied van welzijn en gezondheid. Peter Abelskamp, Business Leader Health&Workforce Risk Management bij Mercer: ‘Investeren in dergelijke diensten en de werkomgeving heeft positieve gevolgen voor werkgevers. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de productiviteit stijgt en het verzuim daalt als medewerkers vitaal zijn. Steeds meer werkgevers investeren dan ook bewust in een gezonde werkplek door bijvoorbeeld een gezonde lunch, een sportschool abonnement, wekelijkse bootcamps en zelfs mindfulness-training aan te bieden.’

1 op de 3 werknemers niet tot nauwelijks ziek

Uit het onderzoek van Mercer blijkt dat 60% van de werknemers niet tot nauwelijks ziek is geweest de afgelopen twee jaar. Werknemers van grotere bedrijven zijn vaker ziek dan werknemers uit kleinere bedrijven (74% ten opzichte van 39%). Abelskamp: ‘Opmerkelijk om te zien is dat gezondheidsredenen door werknemers als oorzaak nummer één van verzuim wordt genoemd. Dit terwijl de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde onlangs liet weten dat de uitval wegens ziekte in de meeste gevallen geen medische oorzaak heeft.’

Vrouwen werken meer aan betere levensstijl dan mannen

Ondanks dat meer dan de helft van de werknemers niet tot nauwelijks ziek is, vindt 46% van de werknemers dat hij zijn levensstijl kan verbeteren. Ruim 70% van de vrouwen doet dit al, terwijl slechts 57% van de mannen zich bezighoudt met het verbeteren van hun leefstijl om ziekte te voorkomen. Daarnaast vindt 46% van de werknemers dat hij sneller om vervangende arbeid kan vragen in verband met ziekte.

Een derde van werknemers verwacht 100% salaris te krijgen gedurende verzuimperiode

Ruim 30% van de werknemers verwacht een volledige loondoorbetaling tijdens de totale periode dat zij ziek zijn. 41% van de werknemers verwacht de volledige verzuimperiode uitbetaald te krijgen van de werkgever in plaats van een uitkeringsinstantie. Ouderen vinden dit vanzelfsprekender dan  jongeren. ‘Ondanks dat veel werknemers verwachten dat ze volledig doorbetaald worden door hun werkgever tijdens hun verzuimperiode, is in de wet vastgelegd dat de werkgever over maximaal twee ziektejaren maximaal 170% van het laatstverdiende loon betaalt. Hierna heeft de werknemer misschien recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De beleving en de verwachting van de werknemer sluiten dus niet altijd op de werkelijkheid. Het is dus van belang dat werkgevers hun werknemers informeren over de regels rondom ziekte en verzuim’, aldus Abelskamp.

Gerelateerde artikelen