Wereldwijd grote verschillen tussen wat werknemers en werkgevers belangrijk vinden voor de toekomst van werk

Volgens een onderzoek van accountants- en adviesbureau EY hechten werknemers steeds meer belang aan een goed salaris. Werkgevers denken dat werknemers door de verslechterende economie toch niet snel van baan zullen wisselen.

Er blijken grote verschillen te bestaan tussen wat werknemers en werkgevers belangrijk vinden en hoe ze denken over de toekomst van het werk. Dat concludeert accountants- en adviesbureau EY in de Work Reimagined Survey, een onderzoek onder meer dan 16.000 mensen in 16 landen.

Salaris is de belangrijkste bron van zorg voor werknemers en de op twee na grootste zorg voor werkgevers – van wie velen gedwongen waren om de lonen te verhogen als gevolg van de hoge inflatie in het afgelopen jaar.

Generatieverschillen

Ook op het gebied van verloop verschillen de perspectieven. Maar liefst 35 procent van de werknemers wil binnen een jaar van baan veranderen, dit gaat vooral jongeren. Bijna 4 op de 10 Gen Z-werknemers (geboren tussen 1996 en 2010) en een derde van de millennials (geboren tussen 1981 en 1996) zeggen dat ze het komende jaar op zoek zouden gaan naar een nieuwe baan.

Minder dan de helft van de werknemers (47 procent) denkt dat een vertraging van de economie ertoe zal leiden dat ze minder snel hun baan opzeggen. 58 Procent van de werkgevers denkt daarentegen dat werknemers zullen blijven vanwege de onzekere economie.

Wisseling van de macht?

Vóór de coronapandemie vond 53 procent van de respondenten dat werkgevers de macht in handen hadden op de werkvloer en slechts 24 procent vond dat die bij het personeel lag. Dit is nu teruggelopen tot 46 procent bij de werkgever en 32 procent bij de werknemer.

Werkgevers denken verder dat flexibiliteit helpt om talent aan te trekken, maar veel werknemers vinden andere factoren belangrijker, zoals sociale verbinding en samenwerking met collega’s. Er is daarnaast een verschil in opinie over hoe leiders omgaan met de nieuwe manieren van werken, zoals thuiswerken of werken met flexibele roosters. Werkgevers denken dat managers en leiders hiermee goed omgaan, maar werknemers zijn minder overtuigd.

Nieuwe technologie

Bijna de helft (48 procent) van de werknemers denkt dat kunstmatige intelligentie (AI) meer flexibiliteit zal bieden. Maar liefst 84 procent van de werkgevers gebruikt al AI of is van plan om deze technologie binnen 12 maanden te gebruiken. Toch is slechts 18 procent van de werkgevers van plan om training aan te bieden voor AI.