Werknemers krijgen meer invloed op hun pensioen

Werknemers krijgen via ondernemingsraden (OR) het recht om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van hun pensioenregeling.

Hiermee krijgen ze meer zeggenschap over hun pensioen. De Tweede Kamer heeft deze week met algemene stemmen een wetsvoorstel aangenomen van staatssecretaris Klijnsma (SZW, PvdA).
Instemmingsrecht OR wordt uitgebreid
Nu heeft de OR bij een ondernemingspensioenfonds alleen instemmingsrecht wanneer de werkgever van plan is een pensioenregeling vast te stellen. Of wanneer deze van plan een pensioenregeling in te trekken. Maar niet als de werkgever de pensioenregeling wil wijzigen. Als er in een cao al afspraken zijn gemaakt over de pensioenen, dan heeft de OR geen instemmingsrecht.
Het instemmingsrecht van de OR richt zich op de inhoud van de arbeidsvoorwaarde pensioen. De OR heeft echter geen instemmingsrecht ten aanzien van de keuze van de pensioenuitvoerder. Dit omdat de werkgever daarvoor verantwoordelijk is.
Buitenlandse pensioenuitvoerder
Daarop bestaat één uitzondering. De OR heeft wel instemmingsrecht als het een buitenlandse pensioenuitvoerder betreft. Het overbrengen van een pensioenregeling naar een buitenlandse pensioenuitvoerder kan namelijk ook gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Gerelateerde artikelen