Werknemers presteren beter onder een vakbekwame baas

Recent onderzoek toont aan dat een baas die het vak zelf beheerst de prestaties van de medewerkers met sprongen verbetert.

Als leidinggevenden diepgaande expertise hebben in de kernactiviteiten van de organisatie, zijn de werknemers aanzienlijk gelukkiger in hun werk en zijn daardoor substantieel productiever. Dit schrijven onderzoekers Benjamin Artz, Amanda Goodall en Andrew Oswald in de Harvard Business Review.
 

Veel studies naar leiderschap richten zich op stijl, charisma en contactuele vaardigheden. De drie onderzoekers richtten zich op de invloed van de technische competenties van de baas op de werknemers. Zij keken daarbij naar drie aspecten:

  • kan de leidinggevende, indien nodig, het werk van de werknemer doen
  • is de leidinggevende vanaf de werkvloer opgeklommen binnen het bedrijf
  • hoe beoordelen de werknemers het technisch niveau van de leidinggevende

Kennis over wat een goede baas maakt moet worden herzien

De conclusie is dat als aan deze drie aspecten – sterk – is voldaan, werknemers gelukkiger worden van een leidinggevende met diepgaande kennis en expertise van de kernactiviteit van het bedrijf. Volgens de onderzoekers betekent dit dat de kennis over wat een goede baas maakt op een aantal punten herzien zal moeten worden.

Want vaak wordt gedacht dat het hebben van technische en vakkennis niet perse nodig is om een goede baas te kunnen zijn. Deze moet in eerste instantie beschikken over een mix van competenties en eigenschappen, die goed leiderschap bevorderen. Bijvoorbeeld charisma, mensenkennis, intellectuele en emotionele intelligentie, organisatorische vaardigheden, enzovoort.

Veruit het grootste positieve effect

In het onderzoek werden 35.000 willekeurig geselecteerde medewerkers en werkplekken in de VS en Europa betrokken. De respondenten werd op de traditionele manier gevraagd naar hun tevredenheid met het werk. Het verrassende resultaat was dat het hebben van een zeer competente baas daarop veruit het grootste positieve effect bleek te hebben. 

Te midden van een reeks van andere factoren die hierop van invloed zijn, zoals het soort werk, het opleidingsniveau, het aantal dienstjaren, de bedrijfstak, enzovoort, stak de technische competentie van de baas er met kop en schouders boven uit, aldus de onderzoekers.

Bovendien zagen ze dat wanneer werknemers dezelfde baan hielden en een nieuwe technisch beter onderlegde baas kregen, de werknemersvoldoening vervolgens ook steeg.