Werknemers wereldwijd bezorgder om impact technologie

Europese werknemers waarderen technologie maar zijn vaak onzeker over het voortdurend moeten aanleren van nieuwe vaardigheden.

Wereldwijd willen werknemers meer autonomie, keuzevrijheid, flexibiliteit en realtime educatie. Daarnaast hechten zij aan stabiliteit en zinvol werk. Dit blijkt uit “Evolution of Work”, een mondiaal onderzoek naar werktrends dat ADP Research Institute heeft uitgevoerd onder 2000 mensen in 13 landen.
Technologie speelt sleutelrol
Het onderzoek typeert de wereldwijde verandering in de manier waarop we willen werken aan de hand van vijf overkoepelende thema’s: vrijheid, kennis, stabiliteit, zelfmanagement en zingeving. In deze transformatie vervult technologie een sleutelrol. Die wordt overwegend als positief ervaren, met een aantal kanttekeningen die per werelddeel kunnen verschillen.
We waarderen het vooral dat technologie ons in staat stelt ons werk vanaf iedere locatie te doen. Tevens bedreigt techniek volgens veel deelnemers aan het onderzoek banen van mensen die routinewerk doen. HR-afdelingen worstelen nog met de praktijk van het in dienst nemen van internationale werknemers en het werkelijk verbonden houden van externe teams.
Verschillen per werelddeel
Europese werknemers tonen zich vaak onzeker over het voortdurend moeten aanleren van nieuwe vaardigheden. In Latijns-Amerika ervaren respondenten vooral een bredere toegankelijkheid van technologie en kennis. Daar is het gebruik van technologie en de impact daarvan de afgelopen jaren toegenomen. Azië-Pacific neemt het voortouw in technologie-gestuurd leren “on demand”.
Stabiliteit blijkt voor werknemers in elke regio vaker een punt van zorg, met name voor een bepaald deel van de beroepsbevolking. In Noord-Amerika tonen vrouwen en oudere mannen zich in het licht van de wereldwijde werving van talent onzeker over hun werkzekerheid op langere termijn. 84 procent van de mannen van 18 tot 39 jaar is enthousiast over deze verandering in het werken evenals over werken op contractbasis als trend.
Latijns-Amerika blij met wereldwijde arbeidsmarkt
Ook Europese werknemers zijn van mening dat de wereldwijde zoektocht naar het beste talent en het inhuren van contractwerkers al normaal is en hun werkzekerheid in gevaar kan brengen. Deze trends stemmen ook respondenten in Azië-Pacific minder positief over deze trends. In Latijns-Amerika verwelkomen werknemers de wereldwijde concurrentiestrijd om een baan en tonen zich juist enthousiast over contractwerk.