1 op 4 werkzoekenden bereid tot omscholing vitaal beroep

Een groeiend aantal werkzoekenden is ook bereid om een baan te accepteren waarvoor zij zijn overgekwalificeerd.

Ruim een derde van de werkzoekende Nederlanders is bereid een baan te accepteren waarvoor hij of zij overgekwalificeerd is. Dat blijkt uit onderzoek door Indeed, wereldwijd en in Nederland de grootste vacaturesite.

35 procent van de Nederlandse werkzoekenden geeft aan best een functie te willen bekleden onder zijn of haar niveau. Dat percentage is bovendien ten opzichte van de maand mei met zeven procent gestegen. In de meimaand bleek nog slechts 28 procent daartoe bereid. 

Concessies doen met betrekking tot salaris staan minder mensen voor open. Slechts zestien procent van de kandidaten is bereid met minder salaris genoegen te nemen als dat betekent dat ze aan de slag kunnen in een nieuwe baan.

Omscholen voor vitaal beroep

Uit het onderzoek blijkt ook dat mensen verschuivingen in de arbeidsmarkt waarnemen en hun baankansen daarop afstemmen. Maar liefst 43 procent meent dat er door de hele maatschappij op permanente basis meer waarde toegekend gaat worden aan vitale beroepen. Ruim een kwart, 26 procent, is bereid zich te laten omscholen om zo een vitaal beroep te kunnen uitoefenen. 

Ook verwacht de Nederlandse beroepsbevolking permanente verschuivingen als het gaat om hoe werk is ingericht. Ruim een derde (33 procent) is van mening dat de manier waarop we werk benaderen en vormgeven nu voor altijd veranderd is. 

Betekenis van werk veranderd

Specifiek gaat het hierbij om zaken als de standaard werkweek, vol- en deeltijd, productiviteit, thuiswerken en vrije dagen. Tot slot is 31 procent van de respondenten ervan overtuigd dat het belang dat we aan werk toekennen voor altijd veranderd is.

Over het onderzoek
De enquête werd uitgevoerd door Indeed onder 982 Nederlanders (werkenden en werkzoekenden) gedurende de maand juni met behulp van een onafhankelijk online panel.