Wetenschapsector neemt beloning op de schop

Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen willen af van het huidige systeem van belonen en waarderen.

De Nederlandse wetenschap is toe aan een nieuwe manier van belonen en waarderen van het personeel. Dat verklaren organisaties voor universitaire en wetenschappelijke samenwerkingsverbanden VSNU, NFU, NWO en ZonMw op hun websites in een verklaring. 

Een nieuwe beloningstructuur moet de wetenschapssector helpen om talent beter te ontwikkelen, te laten doorgroeien en beter te laten samenwerken. Ook is het hard nodig om het kwaliteit van onderzoek te verbeteren en de wetenschapsector aantrekkelijker te maken als werkgever. Een stukje employer – of sector – branding dus. 

Meer samenwerking en leiderschap in onderzoek

Met name drie punten krijgen de aandacht, schrijven de instellingen in een gezamenlijk statement

1. Het creëren van diverse loopbaanpaden. Universiteiten en UMC’s bieden wetenschappers de mogelijkheid om accenten te leggen op gebieden van onderzoek, onderwijs, kennisvalorisatie en/of leiderschap. 

2. Het vernieuwen van de systematiek voor onderzoeksbeoordeling. Er ontstaan nieuwe manieren om de kwaliteit en (maatschappelijke) impact van onderzoek te beoordelen. Ook het stimuleren van ‘open science’, toegankelijker maken van onderzoek, maakt hier onderdeel van uit. 

3. Team science. Er wordt gezocht naar manieren om – naast de individuele prestaties – de samenwerking in en prestaties van een team beter mee te wegen bij het waarderen en belonen. 

Functiehuis universiteit is ‘gewoon vreselijk’ 

In de universitaire wereld hangt volgens Rianne Letschert van Maastricht University een ‘hardnekkige frustratie’ over de sterke nadruk op onderzoeksresultaten, stelt ze op de nieuwssite Science Guide. Daardoor ontstaat er individualisme in plaats van samenwerking in onderzoek. Letschert is namens de VSNU een van de trekkers van de verandering. 

De vernieuwing zal zeker doorwerken in concrete aanpassingen aan het functiehuis van de universiteiten. Het eigen functiehuis noemt Letschert ‘gewoon vreselijk’ en mist flexibiliteit. Daarbij maakt het een te groot onderscheid tussen wetenschappelijk, ondersteunend en beheerspersoneel. Concrete ideeën zullen de samenwerkende instellingen presenteren in het eerste kwartaal van 2019.