Wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Het demissionaire kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend dat een aantal wetten in het arbeidsrecht wijzigt.

Hiermee wordt de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd. Deze richtlijn moet uiterlijk 1 augustus 2022 in een wet zijn neergelegd, die naar verwachting onmiddellijke werking zal hebben.

Voor werkgevers betekent dit dat er wat gaat veranderen met betrekking tot de informatieplicht aan werknemers. De bekostiging van verplichte opleidingen en het niet langer toestaan van het verbod op nevenarbeid vormen daarnaast de belangrijkste wijzigingen. Ook krijgen medewerkers de mogelijkheid om een verzoek te doen een meer voorspelbaar arbeidspatroon te krijgen na 26 weken arbeid, zoals dat nu al mogelijk is voor de wijziging van arbeidsduur. 

Eind deze maand bespreekt de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer.

Bron: Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN).