Wetsvoorstel Werken waar je wilt aangenomen

Wetsvoorstel Wet werken waar je wilt aangenomen
Het initiatiefwetsvoorstel voor de Wet werken waar je wilt is op 5 juli 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet flexibel werken. De wet was in maart ingediend.

Het wetsvoorstel geldt voor werknemers en werkgevers in organisaties waarin 10 of meer werknemers werken. De werknemer kan bij een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats alleen kiezen tussen (meer) werken vanaf het adres dat bij de werkgever staat geregistreerd als woonadres van de werknemer, of (meer) werken vanaf de werklocatie van de werkgever.

Aanpassing norm naar redelijkheid en billijkheid

In de nieuwe wet kan een verzoek van de werknemer tot aanpassing van de werkplek alleen nog maar door de werkgever op basis van de maatstaf van redelijkheid en billijkheid worden afgewezen. In het oorspronkelijke voorstel zou de werkgever een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats alleen mogen afwijzen op grond van een zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang. Door de SER is in het advies van 31 maart 2022 over hybride werken aangegeven dat dit te beperkend is. De SER heeft voorgesteld deze norm aan te passen naar ‘redelijkheid en billijkheid’.

Veel beter werkbaar en ruimte voor goede afweging

Dat betekent dat in de beoordeling van een werknemer bijvoorbeeld zaken meegewogen kunnen worden als het welzijn van de werknemer, behoud van sociale cohesie, een goede teamsamenwerking, of zware administratieve of financiële lasten voor de werkgever (bijvoorbeeld als een werknemer deels in een ander EU-land wil werken). Deze norm geeft werkgevers de ruimte om een goede afweging te maken tussen het belang van het individu, het team, collega’s die locatiewerk verrichten en de organisatie als geheel en is dus veel beter werkbaar dan wat er oorspronkelijk in het wetsvoorstel is opgenomen.

Het advies van de SER is door de initiatiefnemers van het wetsvoorstel overgenomen. Daarbij is expliciet opgenomen dat de werkgever bij zijn afweging rekening moet houden met alle omstandigheden van het concrete geval.

Gerelateerde artikelen