Wouter van Essenberg wordt Directeur HR bij Sweco Nederland

Ingenieursadviesbureau Sweco Nederland versterkt het topmanagement met een nieuwe HR-directeur en twee Business Directors.

Sweco Nederland versterkt per 1 oktober haar topmanagement door de aanstelling van Wouter van Essenberg (directeur HR), Susan Groot Jebbink (Business Director Gezonde & Veilige Stad) en Bert van Renselaar (Business Director Energietransitie). 

Sweco staat hiermee stevig gepositioneerd voor haar ambitieuze kwalitatieve groeiplannen. Eugene Grüter, CEO Sweco Nederland: “Met hun kennis, ervaring en vermogen om te verbinden, geven deze drie ervaren leiders een positieve impuls aan onze ambitie om elke dag een beetje beter te worden. Ze zijn alle drie heel benaderbaar en betrokken en hebben de vaardigheid onze mensen mee te nemen in de continu veranderende markt en klantbehoeften.”

Verbinding leggen tussen mensen 

Wouter (48) heeft veel ervaring in de professional services sector, zowel in HR- als in Business-rollen. Hij werkte onder andere voor de Boston Consulting Group als principal consultant en voor Ordina als HR directeur. De afgelopen vier jaar was hij actief als interim HR-directeur en zelfstandig adviseur op het gebied van HR en change-management. 

Met zijn profiel is hij in staat om de verbinding te leggen tussen mensen, maar ook tussen HR en de business. Wouter is als HR directeur lid van het directieteam van Sweco Nederland. Wouter: “Ik geloof er sterk in om vanuit HR waarde toe te voegen aan de business-doelstellingen door een intensieve verbinding vanuit HR met de gehele organisatie en het in lijn brengen van de HR prioriteiten met de business prioriteiten. Zo bereiken we samen het beste resultaat. Mensgericht én resultaatgericht.”

Nieuw bij Sweco

De Business Director is een relatief nieuwe functie binnen Sweco. Van Essenberg, Groot Jebbink en Van Renselaar zijn in het topmanagement aangesteld om sneller te kunnen inspelen op de uitdagingen waar Sweco’s klanten dagelijks mee te maken hebben: klimaatadaptatie (met Business Director Alex Hekman), de energietransitie, een gezonde en veilige stad, slimme en veilige mobiliteit, circulaire economie en digitalisering. Het is de ambitie om op elke klantuitdaging een Business Director te benoemen, om Sweco nog beter te profileren op deze belangrijke thema’s.

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst. Dat leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Met 17.500 medewerkers in Europa voert Sweco jaarlijks projecten uit in 70 landen verspreid over de hele wereld. Sweco is Europa’s grootste ingenieursadvies- en architectenbureau, met een omzet van circa 1,9 miljard euro en is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm.