Zakelijke dienstverlener investeert in welzijn van de zaak

Managers van sceptisch naar enthousiast over thuiswerken 
Bijna vier op de tien mkb’ers in de zakelijke dienstverlening investeren sinds het uitbreken van de pandemie meer in het welzijn van hun werknemers. Deze inspanning is gericht op het vele thuiswerken.

Werkgevers stimuleren het maken van een dagelijkse wandeling (41%), ze geven kortingen op gezonde maaltijden (13%) en organiseren (online) sportlesse (13%).

Ook zijn veel ondernemers een stuk flexibeler als het gaat om de werktijden: bijna twee derde hanteert geen vaste werkuren meer, zolang het werk maar wordt gedaan. Bijna een derde zegt zelfs dat hun werknemers die thuiswerken veel efficiënter zijn en minder tijd verspillen bij bijvoorbeeld de koffieautomaat.

Ruim de helft van de mkb’ers in de zakelijke dienstverlening (52%) denkt dat de sector blijvend verandert door corona. Ongeveer zestig procent geeft aan dat vooral de manier van werken betreft. Een kleine twintig procent vindt dat thuiswerken een positief effect heeft op de arbeidsproductiviteit, terwijl veertien procent het omgekeerde denkt. 

Veel mkb’ers hebben de indruk dat hun personeel thuis harder werkt, maar signaleren wel verschillen tussen personeel met en zonder kinderen. Bijna een kwart (22 procent) stelt vast dat werknemers zonder kinderen productiever zijn dan collega’s met kinderen.

Bijna vier op de tien mkb’ers geven aan dat zij na de crisis meer zullen thuiswerken dan ervoor. 

Hoewel ook mkb-bedrijven in de zakelijke dienstverlening vorig jaar flink zijn getroffen door de coronacrisis, heeft de pandemie bij 55 procent niet geresulteerd in een negatief effect op hun bedrijf. Bijna een kwart geeft zelfs aan dat corona positief heeft uitgepakt voor hun bedrijfsresultaten. Zo heeft meer dan driekwart van de mkb’ers geen medewerkers hoeven te ontslaan en heeft 19 procent zelfs meer personeel aangenomen.