Zakelijke dienstverlening stuwt vraag naar juristen

Het aantal juridische vacatures is in het eerste kwartaal met meer dan 34% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De grootste vraag komt nog steeds vanuit de zakelijke dienstverlening (+45%) en de intermediairs (+40%).

Dit blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen op de Legal arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2016’ van Yacht.

Joost Duffhues, Commercieel Manager bij Yacht Legal: “De juridische arbeidsmarkt blijft ook in het eerste kwartaal van dit jaar weer volop in beweging en de verwachting voor 2016, een stijgend aantal juridische vacatures, lijkt uit te komen. Ondanks het groeiende aanbod van HBO-recht studenten, vraagt de juridische arbeidsmarkt voornamelijk om WO geschoolde juristen (80%).”

Het bedrijfsleven blijft op zoek naar juristen ondernemingsrecht, contractrecht, arbeidsrecht en inkoop- en aanbestedingsrecht. Meer dan 10% van de vacatures bestaat uit de vraag naar legal counsels en bedrijfsjuristen.

Het aantal vacatures bij de overheid neemt ook verder toe. Bij gemeenten, waterschappen, provincies en omgevingsdiensten zijn de vacatures veelal gerelateerd aan bouwen & milieu. Men zoekt juristen voor omgevingsrecht (vergunningverlening en handhaving), bestemmingsplannen, vastgoed, grondzaken en bezwaar of beroep. Een ander voorbeeld is de grote vraag naar hoor- en beslismedewerkers bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om de asielinstroom te ondersteunen.

Ook in de advocatuur en het notariaat is er weer een flinke stijging van het aantal vacatures (+40%) te zien.

Vacaturespreiding

Duffhues: “Net als vorig kwartaal komt de groei van het aantal juridische vacatures bijna in heel Nederland voor. Naast de traditionele driehoek Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de duidelijke groei van het aantal vacatures in de regio Noord Brabant, Gelderland en Overijssel.

Wrijving op de arbeidsmarkt blijft

De huidige instroom op de juridische arbeidsmarkt bestaat voornamelijk uit nieuwkomers (starters) en senioren (zelfstandigen). Volgens een analyse van de juridische arbeidsmarkt, door de Hogeschool van Amsterdam uit 2015, komen er jaarlijks 4.000 tot 5.000 nieuwkomers zonder juridische werkervaring op de markt. Deze groep heeft het nog steeds erg moeilijk. De markt vraagt vooral naar juristen met drie tot vijf jaar recente werkervaring.

Gerelateerde artikelen