Zelfstandigen dekken zich vaker financieel in

AOV wint aan populariteit bij zzp’ers, vooral in de zware beroepen.

Het aantal zzp'ers dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, groeit rap. Ook neemt de steun voor een verplichte AOV toe, blijkt uit nieuw onderzoek van Knab onder 2500.

Van alle ondervraagden zeggen bijna vier op de tien zich verzekerd te hebben tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Twee jaar eerder was dat in een soortgelijk onderzoek van Ipsos nog 13 procent. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen mensen zich indekken tegen ziekte of ongeval.

Vooral binnen de fysiek zware beroepen, zoals in de bouw en in de industrie, is er meer animo, constateert Knab. Daar heeft ook bijna de helft van de zzp'ers (47 procent) een AOV.

Ook de aversie tegen het verplicht verzekeren neemt af. Waar twee jaar terug in het Ipsos-onderzoek een kwart van de zelfstandigen voor een verplichte AOV was, is dat in het Knab-onderzoek al 40 procent.

(ANP)

 

Gerelateerde artikelen