Ziekteverzuim evenaart 18 jaar oud record

Zorgsector vergrijst, ontgroent en flexibiliseert verder
Zorg stuwt de cijfers op, andere sectoren minder getroffen.

Het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers is sinds 2002 niet zo hoog geweest als in de laatste drie maanden van vorig jaar. De meeste ziekmeldingen kwamen van zorgmedewerkers in verpleeghuizen, die al langer zeggen te kampen met coronagevallen onder personeel. In de horeca steeg het ziekteverzuim ook hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het ziekteverzuim in het vierde kwartaal van 2020 was 4,9 procent, wat betekent dat per duizend werkdagen 49 dagen verloren gingen aan ziekmeldingen. In het slotkwartaal 2019 was het ziekteverzuim nog 4,4 procent.

Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS heeft het coronavirus hoogstwaarschijnlijk voor een forse toename gezorgd. “Trendmatig liep het ziekteverzuim al wel langer op, vermoedelijk door vergrijzing, want oudere werknemers zijn gemiddeld langer ziek. Maar dit is zo veel meer, dan kan het bijna niet anders te verklaren zijn dan door corona.”

Met 6,8 procent was de zorg de sector waar het ziekteverzuim het hoogst was, met een uitschieter van 8,2 procent in de verpleeg- en verzorgingstehuizen. “Dit zijn de typische coronabrandhaarden. Het zijn plekken waar mensen elkaar snel aansteken”, aldus Van Mulligen.

Belangengroepen voor Nederlandse zorgmedewerkers vestigden de voorbije maanden al de aandacht op de in hun ogen onhoudbare druk die het ziekteverzuim op het personeel zet. Het was dan ook een vaak genoemd argument om zorgpersoneel zo snel mogelijk te vaccineren tegen het coronavirus.

De horeca kende van alle bedrijfstakken de snelste toename van het ziekteverzuim. Die steeg tot 4,3 procent, waar dat een jaar eerder nog 2,8 procent was. Niet eerder nam het aandeel ziekmeldingen in de horeca zo snel toe. “Het is eigenlijk nog een grote vraag wat de oorzaak is, omdat er eigenlijk veel horecazaken gesloten waren”, aldus Van Mulligen.

Niet alle sectoren hadden te maken met oplopend ziekteverzuim. Onder ambtenaren daalde het juist. Dat zou volgens het CBS kunnen komen doordat bij de overheid maatregelen om coronabesmettingen te voorkomen, zoals thuiswerken, beter worden opgevolgd.

Ondanks de pandemie lag het ziekteverzuim eind 2020 niet zo hoog als rond de eeuwwisseling. Zorgwekkende verzuimcijfers noopten de overheid in 2002 tot de invoering van wetswijzigingen om ziek personeel sneller aan het werk te krijgen. Na dat jaar begon een periode van jarenlange dalingen van het ziekteverzuim.

(ANP)