Zo innoveert ING met arbeidsvoorwaarden

CHRO Profiel: Maarten van Beek
ING krijgt een agile cao die continu wordt vernieuwd. HR-directeur Maarten van Beek vertelt over innoveren met arbeidsvoorwaarden.

Minder regels en meer principes. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe cao van ING. Die kreeg onlangs de goedkeuring van een ruime meerderheid van de leden van de vakorganisaties. De afspraken hebben onder meer betrekking op vakmanschap, wellbeing en werkgeluk en er komt een pilot met ongelimiteerde vakantiedagen.

Maarten van Beek, HR-directeur ING Benelux, is trots op het resultaat. Dit kwam tot stand met behulp van cocreatie. Van Beek: “ING en de vakorganisaties hebben een geschiedenis in cocreatie. We bedoelen hiermee dat je voornemens uitwisselt en voortdurend in dialoog gaat met elkaar.”

Continue dialoog

De continue dialoog past bij de agile werkwijze die de bank al langer hanteert. Van Beek: “Bij deze werkwijze voeren we overleg volgens een vast ritme. Daarbij formuleren we eerst een purpose en werken we die vervolgens uit in kleinere stappen die we epics noemen. Deze epics worden uitgewerkt en geleverd door squads waarin ING’ers, HR en de vakorganisaties vertegenwoordigd zijn. Dit doen we in cycli van enkele weken die we sprints noemen.”

Het resultaat is een cao die niet helemaal dichtgeregeld is. Zo is het volgens Van Beek mogelijk dat tijdens de looptijd nieuwe afspraken erbij komen of achterhaalde afspraken uit het cao-boekje gaan. “De dialoog met de sociale partners, waar ik heilig in geloof, blijft dus. We gaan nu alleen op een agile werkwijze invulling geven aan afgesproken thema’s.”

Toegenomen transparantie

Een voordeel is volgens Van Beek de toegenomen transparantie. “We hopen dat onze medewerkers hierdoor nog beter zien wat ING en de vakorganisaties doen. Daardoor wordt ook de zichtbaarheid van de vakbonden groter. En dat is weer heel goed, want ik hoop ten zeerste dat weer meer mensen lid worden van de vakbond.”

De betrokkenheid vanuit vakbonden en medewerkers was in ieder geval behoorlijk. Zo bracht vakbond CNV Vakmensen zelf het onderwerp werkgeluk in. Ook deed 55 procent van de medewerkers mee aan een survey om ze te vragen naar de belangrijkste thema’s rondom waarderen en belonen, waarbij tijd en ontwikkelmogelijkheden bovenaan stonden.

Ongelimiteerde vakantiedagen

Uit de enquête rolde tijd als een van de topprioriteiten van ING-medewerkers. ING introduceerde al eerder vier weken betaald ‘vaderschapsverlof’. In deze cao introduceren ING en de vakorganisaties ongelimiteerde vakantiedagen.

Het doel is om ‘regelgeving’ met betrekking tot vakantiedagen volledig weg te halen, en het aantal af te stemmen op de behoefte van de medewerker. Dit kan per jaar of levensfase verschillen, waarbij er natuurlijk altijd wel de link met productiviteit en performance gelegd moet worden. De HR-directeur legt uit dat het hier gaat om een pilot voor zes- tot achthonderd medewerkers die in de komende tijd verder wordt ingevuld.

Is Van Beek niet bang dat de medewerkers in deze pilot straks te weinig vakantie opnemen? “Ik heb er alle vertrouwen in dat medewerkers, hun leidinggevende en hun team die verantwoordelijkheid samen kunnen pakken. Dat begint bij een goed gesprek binnen onze squads and chapters.”

Agile cao

De nieuwe cao moet dan ook zorgen voor meer dialoog tussen medewerkers, hun leidinggevende en hun team. Van Beek: “We hebben richtingen afgesproken, geen definitieve invulling. Dit past ook bij agile. Je test dingen uit en als iets niet werkt, dan stel je het weer bij. Ik denk dat dit de kwaliteit van de afspraken ten goede komt.”

De toekomst van de cao is volgens Van Beek dan ook de cao van de toekomst. De HR-directeur: “Ik ben ervan overtuigd dat de cao zich moet vernieuwen en dat is wat we nu ook aan het doen zijn. We werken samen aan een agile cao. Het oude, dikke document vol rechten en plichten heeft in mijn ogen geen toekomst meer.”