Zo wordt een HR-professional een innovation change agent

Wat kunnen HR-professionals doen om een actieve te spelen bij het innovatiebeleid van organisatie. Vijf aanbevelingen.

Wetenschappers van The Center for Advanced Human Resource Studies (CAHRS), onderdeel van de Amerikaanse elite-universiteit Cornell University, hebben op een rijtje gezet wat HR-professionals kunnen doen om een actieve te spelen bij het innovatiebeleid van organisatie. Zij komen tot de volgende vijf aanbevelingen:

1. Werk mee met de innovatiestrategie

HR speelt volgens deze wetenschappers een cruciale rol als het gaat om het zodanig oplijnen van de medewerkers, dat deze bijdragen aan de innovatiestrategie van de onderneming. Weet welke medewerkersacties en -gedragingen hiertoe bijdragen en houd bijvoorbeeld leidinggevenden een spiegel voor zodat ze niet in gedrag terugvallen dat innovatie belemmert.

2. Zet talentmanagement in

Breng de talenten en competenties in kaart die een organisatie nodig heeft om te innoveren. Zorg daarnaast voor een juiste mix van prestatiemanagement, trainingsprogramma’s en beloningsystemen. Definieer de sleutelfuncties in een organisatie en zet deze op plaatsen in de organisatie die deze functies op dat moment het best kunnen gebruiken.

3. Creëer een innovatiecultuur

Wanneer HR inzicht heeft in hoe een innovatieve cultuur eruitziet, kan die de cultuur verder vormen door het juiste talent binnen te halen middels opleiding en ontwikkeltrajecten, door organisatiestructuren – waar mogelijk – aan te passen, maar ook door fysieke werkplekken aan te passen en leidinggevenden te coachen.

4. Stimuleer kennisoverdracht

Het delen en verspreiden van kennis in een organisatie zijn nodig om innovatief te kunnen zijn.
Faciliteer en stimuleer kennisvergaring en -overdracht tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en de buitenwereld. Ook het ontsluiten van bestaande data voor de rest van de organisatie is een taak die HR op zich kan nemen en die de innovatiekracht kan versterken.

5. Zorg voor diversiteit

Diversiteit is cruciaal voor innovatie. Ook op dit punt kan HR scoren. Aan HR de uitdaging om hierin creatief te zijn en desnoods partijen van buitenaf in te zetten. De onderzoekers geven als voorbeeld om innovatief talent te zoeken op campus events of hackathons, waarbij studenten en specialisten zich gezamenlijk buigen over een probleem. HR kan zo een bestand van talent aanleggen naast de pool van eigen medewerkers.

Lees ook: Diversiteit op de werkvloer: dit laat onderzoek zien