Advies commissie Borstlap: maak eind aan flexibele schil

Werkgevers moeten af van de alsmaar uitdijende flexibele schil van uitzendkrachten, oproepkrachten en zzp'ers.

In plaats daarvan moet het vaste contract minder vast worden. Dat adviseert een zware commissie van tien arbeidsmarktdeskundigen, die onder leiding van oud-topambtenaar Hans Borstlap donderdag hun eindrapport aan het kabinet aanbieden.

Regels achterhaald en gedateerd

In het rapport zet de Commissie uiteen dat werk essentieel is voor onze economische welvaart, ons sociale welbevinden en maatschappelijke samenhang. De Commissie stelt vast dat de huidige regels rondom werk onvoldoende passen bij de wereld van werk anno 2020. 

Dit bedreigt volgens de Commissie het economisch verdienvermogen van Nederland, zorgt dat groepen werkenden structureel aangewezen zijn op onzeker en laag kwalitatief werk en bedreigt daarmee ook de maatschappelijke samenhang. 

Herontwerp van de regels 

De belangrijkste aanbeveling is dat Nederland snel moet werken aan een integraal herontwerp van de regels rondom werk op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit en persoonlijke ontwikkeling tijdens de loopbaan. 

Alleen op die manier worden de waarden van werk voor iedereen op de arbeidsmarkt veiliggesteld voor de toekomst.

Veranderende voorkeuren van werkenden 

De wereld van werk is volop in beweging door technologische, economische, demografische ontwikkelingen en veranderende voorkeuren van werkenden. Zeker de laatste decennia verandert het werk en de eisen die mensen daaraan stellen volop. 

Daarom is door het huidige kabinet in november 2018 de Commissie Regulering van werk ingesteld om een antwoord te geven op de vraag: passen de regels nog wel bij de wereld van werk?