CHRO meets CFO Havenbedrijf Rotterdam: “Geld en mensen zijn beide essentieel voor de organisatie”

Albert Spencer en Vivienne de Leeuw van Havenbedrijf Rotterdam gingen in gesprek over de overlap tussen HR en finance. Ze vinden elkaar onder meer in de groene missie van het bedrijf. Verduurzaming door innovatie wordt organisatie-breed gedragen. "Bij uitstroom van medewerkers is altijd de vraag: verdwijnt er essentiële kennis uit de organisatie?"

Ze werken nauw samen, Chief Financial Officer Vivienne de Leeuw en Hoofd Human Resources Albert Spencer van het Havenbedrijf Rotterdam. Omdat Finance en HR onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Geld en mensen zijn immers beide essentieel voor een bedrijf.

“Datascientists aantrekken is voor elke organisatie moeilijk, wij leiden ze daarom zelf op”

Albert Spencer komt oorspronkelijk uit de financiële hoek en leerde hoe belangrijk informatievoorziening, risicomanagement en waarde creatie zijn om ‘in control’ te blijven. Bij Human Resources geldt hetzelfde, zo stelt hij.

Vivienne de Leeuw is nu vier jaar aan boord bij het Havenbedrijf Rotterdam. Eerder werkte ze voor Deloitte, KPN en RTL Nederland. Vaak in verandertrajecten. Als CFO houdt ze in de Maasstad de business draaiende, terwijl tegelijkertijd hard en gericht wordt gewerkt om de klimaatdoelen te behalen.

Jullie werken beiden ruim vier jaar in de CFO- en HR-functie bij het Havenbedrijf Rotterdam. Waar zijn jullie trots op, wat hebben jullie neer kunnen zetten?

Vivienne de Leeuw: “Het CO2-opslag project, Porthos, een joint venture van het Havenbedrijf Rotterdam, EBN en Gasunie. Volgend jaar start de bouw, het eerste grote CO2-transport en -opslagsysteem in Nederland. CO2 wordt afgevangen en getransporteerd naar lege gasvelden op ongeveer twintig kilometer uit de kust. Om daar, drie tot vier kilometer onder de Noordzeebodem, te worden opgeslagen. Uniek in de wereld en cruciaal als we in Nederland de klimaatdoelen willen halen.”

Albert Spencer: “De organisatie en toetsing van HR, hoe we ons presenteren. We halen goede mensen binnen, het verloop is relatief laag, collega’s kunnen hier doorstromen, zijn trots op dit bedrijf, op de Rotterdamse haven. Waardecreatie door HR, zichtbaar als het gaat om bijvoorbeeld strategische personeelsplanning, talentmanagement en diversity & inclusion. Ik ondersteun beslissingen met behulp van data. Datascientists aantrekken is voor elke organisatie moeilijk, wij leiden ze daarom zelf op.”

Wat ging er in die afgelopen jaren minder goed?

Vivienne de Leeuw: “De Container Exchange Route, een interne baan op de Tweede Maasvlakte voor snel en efficiënt vervoer van goederen tussen locaties die twee jaar geleden werd opgeleverd, zou gebruik gaan maken van zelfrijdende voertuigen. In de praktijk bleek dat helaas wat te ambitieus, autonoom vervoer was technologisch nog niet mogelijk. Daar hebben we de stekker uit moeten trekken. In afwachting tot het technisch wel realiseerbaar is. De baan zelf is gerealiseerd en is inmiddels in gebruik. Alleen niet op de meest innovatieve manier, die we wensten.”

Albert Spencer: “Als Human Resources werken we al een geruime tijdaan een nieuw Performance Management Systeem, té lang, naar mijn mening. Ons voornemen is nu om volgend jaar live te gaan. Maar dat had zeker sneller gekund.”

Porthos, het CO2 opslag project, werd al genoemd. Hoe werkt het Havenbedrijf Rotterdam verder om de doelen van het Parijs Akkoord te halen?

Vivienne de Leeuw: “Verduurzaming door innovatie wordt binnen het Havenbedrijf Rotterdam organisatie-breed gedragen. We hebben 100% commitment om de klimaatdoelen te halen, we gaan ervoor de groenste haven ter wereld te worden. We investeren zelf, maar adviseren en helpen ook onze klanten in het havengebied op dat transitie-pad. Veel van hen zullen immers een nieuw verdienmodel moeten ontwikkelen, als de toevoer van fossiele brandstoffen afneemt. We zijn bezig met green & digital corridors, samen met bijvoorbeeld de havens van Singapore en Göteborg. en met de ontwikkeling van walstroom. En dan noem ik maar een paar voorbeelden.”

Albert Spencer: “We hebben een groot en nog steeds groeiend energietransitie-team in huis. De aantrekkelijkheid van onze organisatie voor talent ligt zeker ook in alles wat we doen en nog gaan doen in die energietransitie. We proberen zichtbaar te zijn, hebben contact met onderwijsinstellingen om mensen met specialistische kennis binnen te halen. Soms moet je zaken aan anderen gunnen, soms moet je hulp durven vragen.”

Hoe belangrijk is het gebruik van data voor een organisatie als Havenbedrijf Rotterdam?

Vivienne de Leeuw: “Heel belangrijk. We sturen al langere tijd concreet op basis van dashboards en reports. Beslissen gebeurt steeds vaker real time en we voegen voorspellende analyses toe, kijken hoe we die kunnen gebruiken om tot nieuwe inzichten te komen. Deze haven is een keten van schakels en de wachttijden tussen die verschillende schakels moeten kort zijn.”

Albert Spencer: “Als Hoofd HR neem ik acties  ik als het uitstroom, ontwikkeling of bijvoorbeeld hybride werken betreft, altijd ondersteund op basis van data. Neem bijvoorbeeld de uitstroom, heeft vertrek wellicht te maken met hoelang mensen al in dezelfde functie zitten? ‘Ik werk hier al vijf jaar en ben nooit doorgegroeid’ Als je dat tijdens een exit-interview hoort, moet je daar natuurlijk iets mee. En neemt iemand die uitstroomt kennis mee die vervolgens een risico voor het Havenbedrijf inhoudt en wat heeft dat eventueel voor gevolgen voor de continuïteit van de business? De samenwerking tussen Finance en HR is afgelopen jaren gegroeid, we zitten al lang niet meer aan verschillende tafels.”

Veelbesproken; inclusiviteit en diversiteit. Hoe zijn de finance- en HR-teams geformeerd?

Vivienne de Leeuw: “Als ik naar mijn teams kijk, dan is de verdeling man/vrouw evenwichtig, de leeftijden zijn heel divers. Maar organisatie-breed hebben we natuurlijk ook de operationele collega’s die buiten, in de haven op patrouillevaartuigen en verkeerscentrales werken. We hebben te maken met shifts, met nachtdiensten. En daar werken meer mannen dan vrouwen.”

Albert Spencer: “We willen een afspiegeling zijn van de stad Rotterdam met al zijn culturen. Als HR doen we er alles aan om in vacatureteksten allerlei verschillende doelgroepen aan te spreken. We besteden veel aandacht aan diverse samenstellingen van teams, organiseren een diversity week met sprekers en en andere activiteiten over het onderwerp. Uiteindelijk gaat het erom de beste mensen op die juiste plekken te krijgen.”

De CSRD-uitdagingen staan te wachten, hoe is het Havenbedrijf Rotterdam voorbereid?

Vivienne de Leeuw: “Als bedrijf omarmen we alle 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties om van de wereld in 2030 een betere plek te maken. Met CSRD komt er giga-wetgeving op ons af, alle details zijn nog niet geheel helder. Maar als Havenbedrijf Rotterdam zijn we al jaren bezig onze maatschappelijke en economische impact weer te geven.”

Albert Spencer: “We doen nu al ervaring op met ESG-rating, hoe duurzaam ben je als organisatie nou eigenlijk? Overigens is die rating goed. CSRD betekent extra druk op zowel Finance als HR, dat leidt tot nog meer mooie samenwerking! Het zal zaak zijn data te verzamelen om kpi’s body te geven. Het is als het optuigen van een boom. En die klus moet geklaard zijn vóór de accountants controlle.”

Hoe geven jullie leiding, hoe laat je mensen excelleren?

Vivienne de Leeuw: “Dat zou je eigenlijk aan die 250 collega’s in de teams – ik ben naast mijn Finance-rol ook verantwoordelijk voor Inkoop, IT, Digitaal, Facilitair en Innovatie – moeten vragen, maar ik denk dat ik dienend leiderschap geef. Ik hoop te inspireren, te enthousiasmeren. Dat mensen op onze groene missie, op dat traject van de energietransitie, hun eigen grote rol pakken.”

Albert Spencer: “In mijn leiderschapsstijl is veel ruimte en aandacht voor verandering en verbetering. Ik ondersteun graag, faciliteer die veilige werkomgeving. Ik geef mensen graag – en in alle vrijheid – een podium, laat ze kijken naar de toekomst, hoor graag hún visie op verandering.”

Vivienne de Leeuw

Functie: Chief Financial Officer, Havenbedrijf Rotterdam
Leeftijd: 48 jaar
Studie: Master Economie, Universiteit van Maastricht
Hobbies: wandelen, koken, “Met name de Aziatische keuken.”
Laatst gelezen boek: ‘Kafka op het strand’ (Haruki Murakami)

Albert Spencer

Functie: Hoofd Human Resources, Havenbedrijf Rotterdam
Leeftijd: 54 jaar
Studie: SPD, Bedrijfskunde, postdoctorale opleiding tot Register Controller
Hobbies: voetbal, stedentrips
Laatst gelezen boek: ‘Dure spitsen scoren niet’ (Simon Kuper & Stefan Szymanski)