Dienend leiderschap: vijf manieren om de leider in de ander aan te moedigen

Dienend leiderschap: vijf adviezen om de leider in de ander aan te moedigen
Hoe kun je anderen het beste in staat stellen beslissingen te nemen? George Kohlrieser, hoogleraar leiderschap en organisatie van IMD, geeft op de site van de business school vijf adviezen.

In de best presterende teams weten leiders wanneer ze hun macht moeten afstaan aan anderen binnen de organisatie. Dat is duidelijker dan ooit, nu thuiswerken een hoge vlucht heeft genomen en leiders minder controle kunnen uitoefenen op medewerkers. Maar dienend leiderschap is niet eenvoudig. Hoe kun je als leider je medewerkers ‘empoweren’? Vijf adviezen.

1. Stel het verlangen naar macht binnen het team vast

Als eerste stap moeten leiders de bereidheid van hun medewerkers peilen om de macht over te nemen. Als je een passief team hebt, kan het zijn dat medewerkers liever beslissingen krijgen opgedragen zonder dat ze zelf verantwoordelijkheid hoeven te nemen. Maar met het duizelingwekkende tempo van de digitalisering en de toename van complexe uitdagingen waarmee organisaties worden geconfronteerd, zullen bedrijven medewerkers nodig hebben die in staat zijn om snel beslissingen te nemen. Als bepaalde teamleden niet kunnen worden overgehaald om meer macht te verlangen, is het misschien tijd om afscheid van ze te nemen.

2. Verander de hiërarchische structuur

Degenen onderaan de ladder die dicht bij de klanten en de informatie staan, moeten beslissingen kunnen nemen. Om mensen daartoe in staat te stellen, is het belangrijk dat zij weten dat zij door de gezagsdragers worden gesteund. Ze moeten het gevoel hebben dat hun directe leidinggevende achter hen staat.

3. Zorg voor een duidelijke visie en strategie

Voordat teamleden kunnen worden losgelaten om beslissingen te nemen, is het belangrijk om de visie en strategie te verduidelijken door middel van consistente communicatie. Als teamleden uiteindelijk de verkeerde beslissing nemen, moeten ze niet worden gestraft. Integendeel, als ze mondig worden gemaakt, zullen ze verantwoordelijkheid nemen voor hun acties en leren van eventuele fouten.

4. Geef mensen de middelen om te slagen

Je kunt niet verwachten dat mensen ergens in slagen als ze niet over de technische vaardigheden of competenties beschikken. Zorg er dus voor dat ze over het juiste instrumentarium komen te beschikken, door opleidingen en andere vormen van talentontwikkeling te stimuleren.

5. Help mensen die macht ontberen

Een teamlid dat pest, agressief is of te veel praat, geeft daarmee vaak blijk van machteloosheid of van onvervulde verlangens. Om te voorkomen dat de prestaties van de hele groep ontsporen, kan een teamleider het beste met deze persoon in gesprek gaan om hem bewust te maken van zijn gedrag en om erachter te komen wat hem drijft en motiveert. En kijken of het mogelijk is hem daarin tegemoet te komen.

Bron: The paradox of power: to serve myself or others?