DNB: arbeidsmarkt stuk ruimer dan werkloosheidspercentage

Volgens De Nederlandsche Bank neemt de betekenis van de werkloosheid als maatstaf voor de spanning op de arbeidsmarkt af. Naast werklozen willen een miljoen werkenden meer uren werken. Nog eens een half miljoen Nederlanders participeren nu niet op de arbeidsmarkt, maar willen dat wel. Dit onderbenutte arbeidspotentieel drukt mogelijk de loongroei, stelt DNB.

Onderbenutting van het arbeidspotentieel
Het werkloosheidspercentage is de meest gebruikte maatstaf voor de spanning op de arbeidsmarkt. De relevantie van deze maatstaf neemt echter gestaag af. De arbeidsmarkt is ruimer dan dit percentage aangeeft: er zijn namelijk veel meer mensen op zoek naar een baan of meer werk dan alleen werklozen. In het laatste kwartaal van 2015 telde Nederland 587 duizend werklozen, maar tegelijkertijd was er bijna een miljoen werkenden (werknemers én zelfstandigen) die meer uren zouden willen werken.
Meer dan de helft van hen is direct (binnen twee weken) beschikbaar voor een grotere of extra baan. Ook zijn er Nederlanders die momenteel niet participeren op de arbeidsmarkt, maar die wel willen werken. Zo zijn er 131 duizend ontmoedigden, mensen die hun zoektocht naar een baan hebben opgegeven. Daarnaast zijn er nog eens 401 duizend mensen die weliswaar niet direct beschikbaar zijn, maar wel graag willen werken. Bijvoorbeeld studenten die in de afrondende fase van hun studie zitten. Al deze personen tellen niet mee in de werkloosheidsstatistieken, maar een kwart van deze personen solliciteert wel op vacatures. Alles bij elkaar is het onderbenutte arbeidspotentieel – de som van werklozen, personen die meer uren zouden willen werken en niet-actieven die wel willen werken – momenteel 3,5 keer zo groot als het aantal werklozen.
____________________________________________________________________________
Tijd voor een nieuwe job in Finance? Vind honderden topvacatures op Finance.nl. Plaats eenvoudig uw CV en laat u vinden door interessante werkgevers. Versnel direct uw carrière via Finance.nl.
____________________________________________________________________________
 
De meeste werkenden die meer uren zouden willen werken zijn vrouw (59%) en hebben een deeltijdbaan (84%). Dat vrouwen vaker op zoek zijn naar meer werk is niet verrassend, zij werken immers vaker in deeltijd. Onder de niet-actieven valt op dat 44% van de ontmoedigden 55 jaar of ouder is, terwijl het aandeel ouderen met werk of in de werkloosheid ongeveer de helft lager is. Het grote aandeel ontmoedigde ouderen heeft te maken met de veel kleinere kans van ouderen om vanuit werkloosheid een baan te vinden. Een deel van hen keert vervolgens de arbeidsmarkt de rug toe.  Daarnaast zou 16 procent van de één miljoen zzp’ers meer uren willen werken. Met gemiddeld 34 uur per week werken zzp’ers meer dan een werknemer (30 uur per week).
Het volledige bericht uit het DNBulletin vindt u hier