Onderzoek: gedetacheerde medewerkers blijken bovenmatig vaak bron van innovatie

Diversiteitsschuld dreigt bij start-ups
Werknemers die tijdelijk ergens gedetacheerd zijn, kunnen daar bijdragen tot een innovatievere en adaptievere organisatiecultuur. Tenminste als aan enkele voorwaarden is voldaan. Dat blijkt uit onderzoek van de ESMT Berlin business school.

Organisaties die willen innoveren, doen er wellicht goed aan mensen van buiten aan te trekken. Dit blijkt uit een recent onderzoek van de ESMT Berlin business school naar de impact van medewerkers die tijdelijk worden gedetacheerd bij andere organisaties of afdelingen, The new needs friends: Simmelian strangers and the selection of novelty.

Het onderzoek richt zich specifiek op hoe deze gedetacheerde medewerkers nieuwe ideeën overbrengen op de mensen met wie ze tijdelijk samenwerken en welk effect dit heeft op de organisatie als geheel. Het onderzoek, uitgevoerd door Linus Dahlander, professor strategie en Lufthansa Group Chair in Innovation aan ESMT Berlin, in samenwerking met onderzoekers van Aarhus University, Warwick Business School en Bocconi University, is gebaseerd op gegevens van medewerkers die waren tussen 2000 en 2012 waren gedetacheerd bij de National Science Foundation (NSF), een organisatie die onderzoeksgeld verdeelt. De NSF heeft een systeem waarbij zowel vaste als tijdelijk gedetacheerde medewerkers optreden als programmamanagers.

Frisse ideeën

Uit het onderzoek blijkt dat gedetacheerde medewerkers bovenmatig vaak kozen voor meer vernieuwende ideeën om te subsidiëren en invloed uitoefenden op hun permanente collega’s om hetzelfde te doen.

Volgens de onderzoekers kunnen organisaties goed gebruik maken van de inzichten van gedetacheerde medewerkers, vooral op het gebied van wetenschap en innovatie. Dit zou kunnen leiden tot “een meer innovatieve en adaptieve organisatiecultuur”.

Het onderzoek benadrukt dat deze medewerkers niet alleen zelf frisse ideeën inbrengen, maar ook vaste medewerkers inspireren om vernieuwende ideeën te kiezen. De invloed die tijdelijke medewerkers hebben kan echter variëren: naarmate de organisatie sterker openstaat voor hun ideeën en naarmate de tijdelijke medewerkers zelf een breder kennisnetwerk hebben, is hun bijdrage groter.

Gerelateerde artikelen