Vooral vrouwelijke leider profiteert van de inzet van humor als onmisbaar instrument

Grappig zijn helpt alle leiders om meer invloed te krijgen, maar vrouwen hebben meer voordeel van humor dan mannen, aldus onderzoekers van businessschool Insead.

Vrouwelijke sprekers die meer humor gebruiken zijn populairder en worden als invloedrijker gezien dan minder grappige vrouwen en even grappige mannen. Dat is tenminste de conclusie uit een onderzoek van Ella Miron-Spektor, Julia Bear en Emuna Eliav. Voor hun onderzoek analyseerden ze 2.407 TED-toespraken. Miron-Spektor, universitair hoofddocent organisatiegedrag aan Insead, schrijft hierover op de site van de business school.

Winnen met humor

De professionele voordelen van humor voor vrouwen zijn ook duidelijk in andere contexten, zegt Miron-Spektor. Zij verwijst naar een lopend onderzoek van haar Insead-collega’s Li Huang, Melanie Milovac en Eric Yuge Lou naar het gebruik van humor in meer dan 200 start-up pitches.

Die ontdekten dat pitches van vrouwelijke oprichters – waaronder een presentatie van Amy Webb (foto) die door een onafhankelijke beoordelaar als minder humoristisch werden beoordeeld, minder kans maakten om te winnen en door investeerders en juryleden als positief werden ervaren dan die van hun even ongrappige mannelijke tegenhangers. Maar het gebruik van humor overbrugde deze genderkloof: grappiger pitches hadden evenveel kans om te winnen, ongeacht het geslacht.

Vooroordeel doorbreken

Uit beide onderzoeken blijkt volgens Miron-Spektor dat vrouwelijke presentatoren die het stereotype “vrouwen zijn niet grappig” wisten te doorbreken meer baat hadden bij het gebruik van humor dan mannen.

Mogelijk wijst haar eigen onderzoek er ook op dat het best mogelijk is om als vrouw zowel deskundig als warm over te komen. “Vrouwen die op een assertieve manier spreken worden vaak als minder sympathiek, minder invloedrijk en bedreigender gezien dan hun mannelijke tegenhangers, tenzij ze hun best doen om warm en vriendelijk over te komen. Maar als vrouwen warm en vriendelijk overkomen, wordt hun competentie vaak in twijfel getrokken. Met humor kunnen ze zowel warmte als competentie overbrengen.”

Humor is een belangrijk instrument in de ‘communicatietoolbox van een leider’, schrijft Miro Spektor, en vrouwen zouden er goed aan doen vaker humor in te zetten.

Bron: How Women Leaders Benefit From Using Humour