Leiderschap en talentmanagement als hefboom voor versnelling

LeasePlan, van oorsprong een Nederlandse organisatie, is actief in Nederland en in 31 andere landen. Het bedrijf is met 120.000 voertuigen marktleider in Nederland en telt circa 700 medewerkers in ons land. Gerrit van der Maaten is sinds 2008 Directeur HRM LeasePlan Nederland.

Bij LeasePlan is talentmanagement niet alleen gericht op het ontdekken en ontwikkelen van de beste medewerkers. Van der Maaten: “Wij onderscheiden ons met onze medewerkers. We willen daarom het beste uit àlle medewerkers halen: we zien in iedereen talent. Doelstelling is dat medewerkers blijven bewegen, letterlijk en figuurlijk. Daarbij kun je meer doen dan alleen het aanbieden van ontwikkeltrajecten via opleidingen. Laat mensen eens voor een aantal maanden rondkijken op een andere afdeling. Daarom zijn we vorig jaar onder meer gestart met interne ‘stages’. Medewerkers moeten solliciteren op zo’n stageplek en behouden de mogelijkheid om terug te keren naar hun eigen functie. Met deze vorm van job rotation krijgen medewerkers niet alleen zicht op functies buiten hun eigen vakgebied, maar ontstaat er ook veel meer begrip en inzicht in het functioneren van andere afdelingen.” Na een voorzichtige start wil Van der Maaten dit nu over de gehele organisatie gaan uitrollen: de eerste ervaringen zijn namelijk zeer positief. 
Als het gaat om flexibilisering loopt de organisatie niet voorop, erkent Van der Maaten. “We kijken op dat vlak wel naar wat andere organisaties doen: ik wil vooral weten of andere benaderingen echt goed werken. Mensen bijvoorbeeld voor bepaalde opdrachten inhuren, dat past niet zo goed bij de aard van ons werk. Wij werken nauw samen met klanten en berijders. Het duurt circa 9 maanden voordat je op een gemiddelde functie bent ingewerkt. Wanneer je daarin te veel wisselt, is dat niet goed voor de dienstverlening aan onze klanten.”
“Ik heb er een beetje moeite mee om vanuit  de organisatie medewerkers het etiket te geven van ‘een talent’. Laat mensen daar zelf mee komen. In het verleden is er gewerkt met een trainee-programma van twee jaar. In dit programma werkten we met hoog opgeleide starters maar in het nieuwe potential programma werken we met LeasePlanners die zichzelf al hebben bewezen. Ook hebben we onze benadering nu veranderd door medewerkers zelf te laten solliciteren naar een plek binnen ons potential programma. Daarmee staat het programma veel meer open voor medewerkers uit onverwachte hoeken.” 
“Naast het talentmanagement willen we ook meer aandacht besteden aan leiderschap. LeasePlan wil daarbij het accent leggen op het vergroten van het empowerment. We hebben dat nodig omdat we meer snelheid willen maken, zodat de time to market van nieuwe diensten en producten korter wordt. We hebben acht ‘golden rules’ opgesteld en een daarvan is ‘we hebben ongelofelijke haast’. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar dat is een bewuste keuze. Als je nastreeft dat medewerkers sneller kunnen werken, meer zelf beslissen en meer verantwoordelijkheid nemen, dan moet je ook naar het leiderschap kijken. Hoe leg je verantwoordelijkheden lager in de organisatie? Hiervoor rollen we dit jaar een programma uit. Het gaat daarbij vooral om gedrag: het is een kleine accentverschuiving in de cultuur richting meer intern ondernemerschap. Dat is geen kwestie van ‘ga maar lekker ondernemen’, het gaat om het vergroten van de slagvaardigheid van de organisatie.”
 
Door: Erik Bouwer