Nieuwe technologie maakt werk gemakkelijker, leuker en veiliger, zegt helft werknemers

Veel werknemers vinden dat nieuwe technologie hun werk gemakkelijker, lichter, leuker en veiliger maakt. Maar sommige werknemers ervaren ook meer moeilijkheden, mentale belasting, controle en toezicht door nieuwe technologie. Dit blijkt uit een analyse van gegevens van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en het CBS, die in 2022 is uitgevoerd onder 61.000 werknemers. Jongere werknemers zijn over het algemeen positiever dan oudere werknemers. Werknemers in de landbouw en de horeca zijn ook relatief positief, terwijl werknemers in het onderwijs en de zorg meer negatieve effecten melden.

In 2022 heeft bijna de helft van de werknemers in Nederland ontdekt dat nieuwe technologie hun werk gemakkelijker maakt, volgens een artikel gebaseerd op gegevens van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en het CBS. Ongeveer 90 procent van alle werknemers tussen 15 en 75 jaar gebruikt technologie in hun werk, zoals beeldschermen, digitale systemen, of geavanceerde technische hulpmiddelen.

Jongere werknemers zijn over het algemeen positiever over de impact van technologische ontwikkelingen op hun werk in vergelijking met oudere collega’s. Ongeveer 61 procent van de 15- tot 25-jarigen vindt dat technologie hun werk gemakkelijker maakt, terwijl slechts 35 procent van de 55-plussers dat denkt. Jongere werknemers vinden hun werk ook leuker en minder belastend, zowel fysiek als mentaal, dankzij technologie.

Oudere werknemers daarentegen vinden dat technologische vernieuwingen hun werk juist mentaal zwaarder, minder leuk en moeilijker maken. Deze verschillen in perceptie tussen generaties zijn opvallend.

Verschillen per bedrijfstak

De impact van nieuwe technologie verschilt ook per bedrijfstak. Werknemers in de landbouw en horeca merken vaak dat hun werk makkelijker wordt door technologie. In de industrie ervaren werknemers vaker dat hun werk fysiek lichter is geworden. In het onderwijs daarentegen vinden werknemers vaak dat hun werk juist moeilijker en mentaal zwaarder is geworden.

Het toezicht en controle op het werk nemen vaak toe door technologische veranderingen in de bedrijfstakken vervoer en opslag. In de landbouw en ICT wordt het werk vaker als leuker ervaren door technologische ontwikkelingen. In de zorg is echter de perceptie dat het werk minder leuk is geworden door nieuwe technologieën.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat 4 op de 10 werknemers die met geavanceerde technische hulpmiddelen werken, zoals robots, drones, exo-skeletten, of zelfrijdende voertuigen, vinden dat deze technologische ontwikkelingen hun werk veiliger hebben gemaakt. Dit geldt vooral voor werknemers in de industrie en de gezondheids- en welzijnszorg.