SER: Zieke werknemers kunnen langer blijven werken

Dat kan door de gezondheid van werknemers makkelijker bespreekbaar te maken op de werkvloer, adviseert de SER.

Chronisch zieken kunnen langer blijven doorwerken als dit gesprek in een vroeg stadium plaats vindt. Werkgevers benadrukken de individuele benadering in het advies. ‘Er is geen ‘one size fits all’-oplossing,’ stellen MKB-Nederland en VNO-NCW.
 
Toename aantal chronisch zieken
Reden voor het SER-advies, waarin werkgeversorganisaties en vakbonden vertegenwoordigd zijn, is dat het aantal chronisch zieken de komende jaren naar verwachting zal toenemen. Van 5,3 mln in 2011 naar 7 miljoen in 2030. Momenteel gaat het om 2,3 miljoen mensen in de leeftijd 15-65 jaar. 
In het advies wordt geconstateerd dat een chronische ziekte voor de meeste werkenden geen belemmering vormt. 
 
Afspraken werkende en leidinggevende 
Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW is de werkende primair zelf verantwoordelijk voor zijn loopbaan en gezondheid. De werkgeversorganisaties erkennen dat het belangrijk is dat gezondheid makkelijker bespreekbaar wordt gemaakt op de werkvloer. ‘Anders zijn er ook geen passende afspraken te maken tussen werkende en leidinggevende en (eventueel) de bedrijfsarts.’ In het SER-advies wordt benadrukt dat de aanpak individueel maatwerk is en dat daarvoor wel goede kennis en informatie nodig is.
 
Langer doorwerken 
‘De winst van dit SER-advies is de gezamenlijke constatering dat gezondheid meer bespreekbaar moet worden gemaakt,’ stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. ‘Dan is de kans groter op blijvende arbeidsparticipatie van de chronisch zieke.’ En dat is nodig met een vergrijzende beroepsbevolking en in het kader van de doelstelling om langer door te werken.