Terugbetalen NOW-steun dreigt voor een aantal werkgevers

Ruim kwart ontvangers NOW 1 vroeg nog geen afrekening aan
Volgens accountants van Grant Thornton en PwC zal een aantal werkgevers veel noodsteun mogelijk moeten terugbetalen.

Oorzaak is in veel gevallen dat de complexe regels ten aanzien van dochterondernemingen onbewust zijn overtreden, schrijft het Financieele Dagblad. Onder de NOW1-regeling, die liep tot en met juni, was het voor werkmaatschappijen aanvankelijk niet mogelijk om afzonderlijk subsidie krijgen. Dit om geschuif met omzetcijfers en personeel binnen een concern te voorkomen. 

Onder druk van werkgevers en vakbonden maakte minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken dat echter na een paar weken alsnog mogelijk. Wel werd daaraan een reeks strenge voorwaarden verbonden. Onder meer instemming van het personeel en een concernbreed verbod op bonussen, winstuitkeringen en inkoop van eigen aandelen.

Onjuiste aanvragen

Juist dit onderscheid tussen zelfstandige bedrijven en dochterbedrijven heeft voor veel onduidelijkheid gezorgd. Daardoor hebben nogal wat werkgevers onjuiste aanvragen voor noodsteun ingediend. Een aantal had het voorschot formeel onder een ander artikel moeten aanvragen en loopt nu het risico dat het UWV straks bij de vaststelling van de subsidie zegt dat ze aan de eisen niet voldoen, aldus Arjan Brouwer van PwC in het Financieele Dagblad. 

Brouwer noemt deze situatie wrang omdat deze werkgevers vaak wel degelijk recht hebben op noodsteun, en zullen de steun wellicht toch moeten gaan terugbetalen. Het kan gaan om tienduizenden tot honderdduizenden euro’s. Christiaan Buizer van Grant Thornton ziet ondernemers die de regeling verkeerd begrepen hebben en recht zouden hebben op steun als zij deze op de juiste manier hadden aangevraagd. 

UWV en ministerie in gesprek

UWV en het ministerie van Sociale Zaken weten dat het probleem bestaat en zijn in gesprek over de gevolgen die de huidige lijn van de regelgeving mogelijk heeft voor werkmaatschappijen. Hoewel de definitieve vaststelling van de subsidie door het UWV in oktober begint, zal deze niet eerder dan volgend jaar worden afgerond is de verwachting. 

Het UWV kan werkgevers daarna alsnog de kans geven om fouten onder het toevoegen van een nadere te herstellen. De NOW-regeling bepaalt dat werkgevers er ‘onverwijld’ melding van moeten maken als zich ‘andere omstandigheden’ voordoen welke van belang kunnen zijn voor toekenning van de subsidie.