Generatieve AI in goede banen leiden? Vier fundamentele vragen die MT en board zich moeten stellen

Directies van bedrijven doen er van alles aan om te begrijpen wat ze aan moeten met generatieve kunstmatige intelligentie (AI). Deze technologie staat nog in de kinderschoenen, maar veel deskundigen zijn overtuigd van de enorme kracht ervan. Bestuurders staan voor de uitdaging om hun organisaties voor te bereiden op alle waarschijnlijke veranderingen en de bijbehorende kansen en risico's. Vier vragen zouden daarbij centraal moeten staan, aldus topadviseurs van McKinsey & Co.

Generatieve AI – AI die zelf nieuwe dingen kan maken, zoals teksten, afbeeldingen, code of muziek – kan bedrijven helpen efficiënter en productiever te worden, kosten te verlagen en nieuwe groei te creëren. Maar generatieve AI brengt ook veel risico’s met zich mee op gebieden zoals privacy, ethiek, veiligheid en kwaliteit. Generatieve AI kan bijvoorbeeld verkeerde of misleidende informatie opleveren, die moeilijk te herkennen is. Dit kan gevaarlijk zijn voor bedrijven en de samenleving.

In het artikel Four essential questions for boards to ask about generative AI  geven Frithjof Lund, Dana Maor, Nina Spielmann en Alexander Sukharevsky van organisatie-adviesbureau McKinsey & Co. vier vragen die bestuursleden centraal zouden moeten stellen om het gebruik van generatieve AI in goede banen te leiden en een extra vraag die ze zichzelf moeten stellen:

1. Hoe zal generatieve AI onze bedrijfstak en ons bedrijf op korte en lange termijn beïnvloeden?
Generatieve AI heeft het potentieel om de efficiëntie en productiviteit te verhogen, kosten te verlagen en nieuwe groeikansen te genereren. De impact zal zich in de beginfase concentreren op sectoren zoals software engineering, marketing, klantenservice en productontwikkeling. Bestuursleden moeten begrijpen hoe deze technologie hun branche en bedrijf zal beïnvloeden, zelfs als ze zich niet in een van de eerstgenoemde sectoren bevinden.

2. Zijn we bezig met waardecreatie en voldoende risicobeheer?
Hoewel generatieve AI waardevolle mogelijkheden biedt, brengt het ook risico’s met zich mee, zoals privacyzorgen, ethische kwesties en beveiligingsrisico’s. Bedrijven moeten zorgvuldig overwegen welke toepassingen van generatieve AI het meest geschikt zijn en hoe deze passen bij het risicoprofiel van het bedrijf. Denk aan juridische en regelgevende kaders, risicobeoordeling en ethische overwegingen.

3. Hoe moeten we ons organiseren voor generatieve AI?
Generatieve AI vereist een gecoördineerde aanpak en kan niet beperkt blijven tot experimenten. Bestuursleden moeten zorgen dat er een senior executive verantwoordelijk is voor alle generatieve AI-activiteiten en dat er een cross-functioneel team wordt opgericht om de strategie snel te formuleren en uit te voeren. Partnerschappen en allianties moeten ook zorgvuldig worden overwogen.

4. Beschikken we over de nodige capaciteiten?
Bedrijven moeten hun technologische infrastructuur, talent en organisatiecultuur herzien om generatieve AI effectief te kunnen benutten. Dit omvat het investeren in geschikte technologische middelen, het aantrekken van gekwalificeerd personeel en het aanpassen van de bedrijfscultuur aan verandering en innovatie.

Daarnaast is er een vraag voor het bestuur zelf. Namelijk: zijn we in staat om onze CEO’s te ondersteunen bij het creëren van waarde met generatieve AI en het managen van de bijbehorende risico’s? Bestuursleden moeten zorgen dat ze voldoende begrip hebben van generatieve AI en de implicaties ervan, zodat ze effectief kunnen bijdragen aan de strategische besluitvorming van hun organisatie.