Meer vacatures vervullen: AWVN en VNO-NCW pleiten voor arbeidsduurverlenging

Méér werken is voor de korte termijn de belangrijkste maatregel om de grote maatschappelijke problemen als gevolg van de extreem krappe arbeidsmarkt terug te dringen en te zorgen dat de werkdruk beheersbaar blijft voor iedereen.

Daarom moet arbeidsduurverlenging weer vaker onderwerp van gesprek in bedrijven en aan de cao-tafels worden.’ Dat zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN. Dat accent op arbeidsduurvernieuwing is nieuw.

“Werkgevers kunnen zelf veel doen om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden”, bepleitten werkgeversverenigingen VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN in april van dit jaar. Ze traden toen als Taskforce krapte arbeidsmarkt naar buiten, die als missie had ‘oplossingen te zoeken voor de korte termijn, voor en door werkgevers. Oplossingen die relatief eenvoudig toepasbaar zijn en snel een verschil kunnen maken. Een doe-agenda, onder het motto ‘wat morgen gedaan kan worden en wat overmorgen effect heeft.”

Aan de slag

De eerste oplossingen legden ze vast in de brochure, ‘Arbeidsmarktkrapte. Meteen aan de slag!‘  met 22 zeer concrete ideeën.

Die ideeën vielen in drie typen uiteen:

– Het aanbod vergroten, bijvoorbeeld door meer uren werken of langer doorwerken, andere doelgroepen benaderen, arbeidsmarktmigratie;
– De vraag verlagen, bijvoorbeeld door efficiënter werken, sociale innovatie, anders organiseren van werk;
– Werkenden wendbaarder maken, bijvoorbeeld door opleidingen beter af te stemmen op de vraag.

Ook liet de taskforce weten te werken aan een beleidsagenda: ideeën die werkgevers de politiek willen meegeven voor het aanpakken van de arbeidsmarktkrapte. “Dan moet je bijvoorbeeld denken aan het aantrekkelijk maken van meer werken. Nu is het nog zo dat je toeslagen kunt kwijtraken op het moment dat je meer uren gaat werken. Terwijl meer werken wel moet lonen”, zei AWVN-directeur Raymond Puts destijds.

Meer werken? Als het loont!

Nu blijkt dat dit idee extra nadruk krijgt. “Meer werken is de beste maatregel voor de korte termijn. Nederland telt 4,5 miljoen mensen die in deeltijd werken, van wie er 500.000 aangeven dat ze per direct meer zouden willen werken, als dat ook meer zou lonen”, laten de werkgeversgeverorganisatie weten in een begin september verspreid persbericht.

Cao-onderhandelingen

De ondernemingsorganisaties roepen de decentrale cao-partijen op het onderwerp arbeidsduurverlenging ook onderwerp van gesprek te maken aan de cao-tafels. ‘Arbeidsduurverlenging doet meer voor de inkomenspositie van werkenden dan contractloonstijgingen, al stijgen die natuurlijk ook. Het zou in het cao-overleg bijvoorbeeld kunnen gaan over een terugkeer naar de 40-urige werkweek en over bijvoorbeeld minder adv-dagen. Zo krijg je geld voor tijd en verminderen we de werkdruk voor alle werkenden als geheel.

Zelf doen

Werkgevers kunnen zelf ook het nodige doen om het voor werknemers aantrekkelijker te maken om tijdelijk of structureel meer uren te gaan werken. Enkele voorbeelden, die in de brochure ‘Arbeidsmarktkrapte. Meteen aan de slag!’ nader worden uitgewerkt:

– Een bijdrage in de extra kinderopvangkosten
– Een hoger netto loon zolang de medewerker langer werkt
– Meer zeggenschap over werktijden en roosters
– Extra verlof omzetten naar extra salaris