HR TRENDS 2018: Organisatieontwikkeling

Robotics en digitalisering vragen een flinke ontwerpslag van HR. Maar ook het ontwerpen van de employee experience behoort tot het mandaat van HR in 2018.

HR zal de komende jaren meer plaats moeten maken voor technologie en digitalisering en creatiever moeten gaan denken over de inzet van personeel. Maar is HR daar zelf wel aan toe? De belangrijkste HR-onderzoeken geven meer inzicht in de HR Trends van 2018 op het gebied van organisatieontwikkeling. 

Robotics en AI worden ‘normaal’

Het gebruik van robotics, Artificial Intelligence – AI of kunstmatige intelligentie – en cognitieve software worden steeds gewoner in veel organisatie, verklaart Deloitte in het Global Human Capital Trends onderzoek 2017. 

Maar de productiviteit van bedrijven loopt niet in de pas in vergelijking met de snelheid van deze technologische vooruitgang. Individuen passen zich sneller aan technologie dan bedrijven zelf. Organisatiepraktijken als functieontwerp, managements- en organisatiestructuren anno nu zijn nog te veel ingericht op het ‘eerste industriële tijdperk’, zo geeft Deloitte bedrijven ervan langs. 

Lees alle HR TRENDS 2018: 

Mandaat HR: employee experience en cultuuromslag

Organisaties moeten zich aanpassen aan technologie, maar dat lijkt nog niet zonder slag of stoot te gaan. Veel bedrijven hebben moeite met de digitaliseringsslag, met name omdat het vraagt om een ander soort bedrijfscultuur. Op organisatieniveau draait dit veelal om agility. Op medewerkersniveau vooral om cultuur en de betrokkenheid bij de organisatie – van het moment van indiensttreding tot aan het pensioen. Voor HR de uitdaging om een cultuuromslag te realiseren en vorm aan te geven aan een goede employee experience. Dat behoort tot het belangrijkste mandaat van HR in 2018, stelt Deloitte. 

Worden vast en flex taboe?

Organisaties kunnen het zich niet langer veroorloven om slechts in ‘vaste’ en ‘tijdelijke’ medewerkers te denken. Het personeelsbestand wordt steeds creatiever, stelt het Deloitte-onderzoek. Freelancers, ‘gig economy’-krachten en ‘voorbijgangers’ worden steeds meer de norm op de balans. 

Zet daarnaast het werk dat wordt overgenomen door robotics en software, en er staat HR een hoop ontwerpwerk te wachten. Bijna elke functie moet onder de loep worden genomen om te bezien of deze tijdsbestendig is; dat vraagt van HR ook een nieuwe kijk op de inzet van personeel. 

Lees ook: Alle HR TRENDS 2018 op een rij

Flexibele schil bereikt optimum

De vraag is of Nederlandse HR-professionals al zo ver zijn in hun denken. De nadruk ligt komend jaar namelijk veel op het ‘vaste’ personeel, laat de Raet HR Benchmark 2017 zien. De behoefte aan medewerkers in loondienst neemt toe. Iets meer dan een derde van de HR-managers (36%) verwacht de komende jaren meer vast personeel nodig te hebben. 

Als het aan bestuurders ligt, dan heeft de verhouding van het aantal medewerkers in loondienst en flexibele arbeidsrelaties z’n optimum bereikt. De helft van de bestuurders verwacht dat deze verhouding de komende jaren hetzelfde blijft. In het vorige onderzoek van Raet gaf nog 38% van de bestuurders dit aan. 

Dat het flexpunt zo’n beetje bereikt is, geeft ook het HR Trends 2017-2018 onderzoek aan van Berenschot, ADP en Performa. De flexibele schil blijft in dit onderzoek ongewijzigd ten opzichte met vorig jaar: 15% van het totale medewerkersbestand. Toch geeft bijna de helft (47%) van de organisaties aan geen speciaal beleid te hebben voor flexkrachten; geen speciale procedures rondom de selectie, opleiding of evaluatie- en exitgesprekken met flexibel personeel. Toch is deze flexibele schil al jaren de standaard voor veel organisaties, dus daar ligt (nog steeds) werk voor HR. 

Liever minder zzp’ers

Ook de meeste HR-managers verwachten dat er in 2017 geen grote fluctuaties zullen zijn bij de inzet van flexibele arbeidsrelaties. Bijna een derde denkt minder gebruik te gaan maken van zzp’ers (31%) en externen die via een payrolling bedrijf worden ingezet (30%). HR-managers zetten in hun streven naar meer flexibiliteit vooral in op tijdelijke contracten (38%).

 

Gerelateerde artikelen