HR TRENDS 2018: Talentmanagement

Talentmanagement is een van de belangrijkste stijgers op de HR-agenda van 2018. Maar medewerkers zelf merken daar nog weinig van.

Talentmanagement domineert al jaren de prioriteitenlijst van HR. De continuïteit van de organisatie bewaken: dat is het belangrijkste doel van talentmanagement anno 2018.  Het staat komend jaar op de vijfde plaats op de HR-agenda. 

Het opstellen of bijstellen van het talentmanagementbeleid blijft de afgelopen jaren maar in urgentie stijgen, zo laat het HR-trends 2017-2018 onderzoek van Berenschot, Performa en ADP zien. Talentmanagement domineerde al jaren de prioriteitenlijst van HR, maar viel 2015 flink terug. In 2017 en 2018 lijkt dit stukje van het HR-beleid bezig met een comeback. 

In 2016 vond HR talentmanagement een tiende plaats waard, afgelopen jaar was dat een negende plaats. Maar voor 2018 bedelen HR-professionals het zelfs een vijfde plaats toe. Daarmee behoort het samen met strategische personeelsplanning en de ontwikkeling van innovatieve organisatieconcepten tot de grootste stijgers op de HR-agenda in 2018. 

Lees ook: Alle HR TRENDS 2018 op een rij

Belangrijkste doel talentmanagement: continuïteit

Maar vanwaar dat toenemende belang van talentmanagement? Daarover geeft Raet HR Benchmark 2017 meer inzicht. HR-managers en bestuurders zijn het erover eens: het belangrijkste doel van talentmanagement is het waarborgen van continuïteit, waardoor de organisatie toekomstbestendig blijft in de VUCA-wereld. 

Met het oog op snel veranderende marktomstandigheden is, net als vorig jaar, de grootste zorg van bestuurders of hun organisatie straks nog wel over de juiste competenties beschikt (51%). Daarnaast vrezen zij een tekort aan specialistische vaardigheden (41%).

Zorgen om verouderd personeelsbestand en kennisverlies

Vergeleken met vorig jaar zijn bestuurders zich vooral meer zorgen gaan maken over de veroudering van hun personeelsbestand (38%), de mate waarin de organisatie in staat is om jong talent te behouden (31%) en kennisverlies als gevolg van vergrijzing en uitstroom (26%).

Verschil in visie op talentmanagement is er ook: HR-managers zetten vooral in op het verhogen van de betrokkenheid en motivatie van medewerkers (41%), terwijl bestuurders meer streven naar een lerende organisatie die zich snel en agile kan aanpassen aan de veranderende omgeving (39%). 

Talentmanagement voor iedereen… of toch niet?

Zowel bestuurders als HR-managers geven aan dat ze zich in hun talentmanagementbeleid richten op iedereen in de organisatie. Vooral bestuurders kiezen voor een zogeheten inclusieve benadering; bijna driekwart van hen beschouwt iedere medewerker als een talent waarin ze investeren. Ruim de helft van de HR-managers (56%) ziet dit ook zo. 

Medewerkers zelf zijn minder positief: slechts 31% herkent deze focus van de bestuurders en HR-managers. Ruim een op de vijf medewerkers geeft aan dat hun werkgever niet aan talentmanagement doet en 16% weet het niet. Werk aan de winkel voor HR: betere communicatie over het talentmanagementbeleid en de uitvoering daarvan is nodig. 

Gerelateerde artikelen