HR TRENDS 2018: Performance management

Performance management legt het op de HR-agenda af tegen de aantrekkende arbeidsmarkt. Toch heeft HR performance management het afgelopen jaar aangepakt.

De aandacht voor het aanpassen van het beoordelingsbeleid lijkt na een spurt van het afgelopen jaar nu weer in prioriteit af te nemen. Toch staat het net zoals afgelopen jaar in de top vijf van belangrijkste HR-thema’s voor 2018, stelt het HR-trends 2017-2018 onderzoek van Performa Berenschot en ADP. 

Twee derde past performance management aan

Ook komt performance management voor in de HR-prioriteitenlijst van de Raet HR Benchmark 2017. Maar ook daar blijkt het thema niet meer in urgentie toe te nemen: het blijkt een onderwerp waar niet bijzonder veel tijd (meer) in gestoken wordt, vermoedelijk doordat de aantrekkende arbeidsmarkt en het vullen van vacatures de meeste aandacht van HR vraagt. Het blijft een langetermijnklus.

Toch heeft HR het afgelopen jaar stappen gezet op het vlak van performance management. In de Raet HR Benchmark 2016 waren medewerkers en managers vrij kritisch over de toegevoegde waarde van de traditionele beoordelings- en functioneringsgesprekken. Ruim een kwart van hen vond dat deze gesprekken geen waarde leveren. 

Vrijwel alle HR-managers herkennen de onvrede over de performancemanagementcyclus binnen hun organisatie. Bijna twee derde van hen is het afgelopen jaar dan ook daadwerkelijk in actie gekomen om verbeteringen door te voeren:

  • Daarbij stimuleren ze vooral dat men op de werkvloer continu feedback geeft aan elkaar (29%). 
  • Bijna een kwart geeft aan dat nieuwe elementen in de gesprekscyclus zijn toegevoegd. 
  • 16% heeft meerdere soorten gesprekken en gespreksmomenten toegevoegd.
  • 15% heeft medewerkers eigenaar gemaakt van het beoordelingsproces.
  • 4% heeft het performance management totaal afgeschaft in de organisatie.
  • Ook geeft 36% aan niets te hebben veranderd. 

Flinke groei tools en HR-tech in performance management

In de praktijk zien we dat beoordelen en het geven van feedback steeds meer gebeurt via apps en digitale tools. Dat komt ook terug in de Raet Benchmark. Technologie blijkt in toenemende mate een rol te spelen in het beoordelingsproces: 18 procent van de ondervraagden zegt het afgelopen jaar tools en technologie geïmplementeerd te hebben om het beoordelingsproces te monitoren en registreren. 

 

 

Gerelateerde artikelen