Thuiswerkvergoeding: 2 euro per dag vanaf 1 januari 2022

Meer aandacht nodig voor leiderschap in Het Nieuwe Werken
Bedrijven mogen hun werknemers vanaf 1 januari een thuiswerkvergoeding van 2 euro belastingvrij per dag geven. Dat blijkt uit het Belastingplan 2022. Voor een werknemer die fulltime thuiswerkt, komt dat neer op een kleine 500 euro (netto) per jaar. 

Met dit voorstel in het Belastingplan 2022 sluit de fiscale wet- en regelgeving beter aan op het ‘nieuwe normaal’: hybride werken, dus zowel op kantoor als thuis. De 2 euro is bedoeld om extra kosten door het thuiswerken voor water, elektriciteit, verwarming, koffie, thee en toiletpapier te compenseren. 

Als een werknemer een thuiswerkvergoeding krijgt voor een thuiswerkdag, kan hij niet ook een onbelaste reiskostenvergoeding ontvangen voor woon-werkverkeer. Het demissionaire kabinet legt in de Memorie van Toelichting bij het Belastingplan uit dat werkgevers en werknemers afspraken daarover moeten maken. Dus als een werknemer twee dagen thuiswerkt en drie dagen op kantoor, kan op basis van die verhouding een thuiswerkvergoeding en een reiskostenvergoeding worden berekend. Omdat de vergoedingen betaald mogen worden op basis van die inschatting, hoeft niet dagelijks bijgehouden te worden waar de werknemer werkt.

De onbelaste thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag valt onder de zogenoemde werkkostenregeling. Onder die regeling kunnen bedrijven bepaalde kosten voor hun werknemers zonder inhouding van loonheffingen (loonbelasting en sociale zekerheidspremies) uitbetalen. Want alle voordelen die een werknemer ontvangt, worden gezien als loon en daarover moet in principe loonbelasting worden betaald.

De vaste reiskostenvergoeding die veel werknemers doorbetaald hebben gekregen tijdens het thuiswerken door corona, kan nog tot 1 januari 2022 belastingvrij worden uitbetaald. Daarna moeten werkgevers en werknemers dus afspraken maken over de vergoedingen als de werknemer (ook) blijft thuiswerken.