Wordt recruitment voor HR de hoofdattractie van 2017?

Al is het jaar 2017 nog maar een paar dagen nieuw, in tenminste één opzicht verschilt het niet van de voorgaande: er is weer een lawine aan trendvoorspellingen. Idem voor het HR-vak: waar gaat dat heen?

Voor zover nodig kan ik u voor dat laatste alvast geruststellen: wie in 2016 de vakbladen, -newsfeeds, -blogs, sociale media en wat dies meer zij heeft gevolgd, zal in de voorspellingen voor 2017 weinig nieuws ontdekken. Maar daarmee is nog niet alles gezegd.

Strategische personeelsplanning
Inderdaad komen de verwachtingen voor dit jaar voor 90 procent overeen met de verwachtingen voor het net uitgeluide jaar. Zo schrijft de Raet HR benchmark 2017, die in december verscheen: ‘Net als vorig jaar staan ook voor 2017 de onderwerpen strategische personeelsplanning, duurza­me inzetbaarheid en opleiding en ontwik­keling hoog op de prioriteitenagenda van HR-afdelingen.’

Ook sommige trendvoorspellers geven het direct toe, zoals Josh Bersin van Deloitte. Hij ziet de jaarwisseling vooral als een aanleiding om de vinger aan de pols van de trends te houden, de stand van zaken weer te geven en de impact te duiden. En dat hoeft niet minder interessante gedachten op te leveren, zoals u in mijn voorlaatste blog kunt lezen.

Een trend die zich in Nederland al langer afspeelt is de snel toenemende druk op werkgevers om hun inspanningen voor werving en selectie op te voeren. Het rapport ‘De Stand van Werven 2016’ schreef in maart 2016 al hoe explosief de krapte op de arbeidsmarkt in sommige sectoren op dat moment al aan het groeien was. En voorspelde en passant dat oververhitting wel eens heel snel realiteit kon worden.

Mismatch op de arbeidsmarkt
In juni verscheen het onderzoeksrapport ‘HR Trends 2016-2017’ van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland (in samenwerking met Berenschot en Performa Uitgeverij). Eén van de conclusies in dat rapport luidde: ‘er is nog altijd sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De wervingsproblemen die HR-professionals momenteel ervaren, zijn een stuk hoger dan zij in 2015 hadden verwacht.’

Zij hadden bijvoorbeeld de forse toename binnen de sector Vervoer en Opslag niet voorzien. Net zoals de toename van wervingsproblemen bij financiële instellingen veel sterker bleek dan verwacht. Het ADP-rapport constateert dan ook dat het niet vreemd is dat arbeidsmarktcommunicatie dit jaar hoog op de agenda staat ‘bij 47 procent van de HR-professionals. Vorig jaar zag maar 14 procent dit als prioriteit’. Ook dit wees op een onverwacht snel stijgende behoefte aan recruitment-inzet.

Werving en selectie weer in de HR top 5
Dit werd vorige maand nog eens bevestigd door de Raet HR benchmark 2017. Die stelt vast dat voor het eerst in ruim vijf jaar werving en selectie weer in de top 5 van HR-prioriteiten is beland. Dat is niet onlogisch, want iets meer dan een derde van de ondervraagde HR-managers (36 procent) verwacht de komende jaren meer vast personeel nodig te hebben. In 2015 verwachtte 32 procent van de HR-managers dat. Tevens daalde in 2016 het aantal HR-responden­ten dat een krimp van het personeel verwacht.

Dit beeld rijst ook uit andere bronnen op. Denk aan de UWV Arbeidsmarktprognose 2016 – 2017, de Monitor Arbeidsmarkt van het ministerie van SZW uit april 2016, en de recente uitspraken van de OESO over de Nederlandse economie. Ook dit soort publicaties suggereert een toenemende krapte. Met andere woorden, je hoeft geen trendwatcher te zijn om te zien dat recruitment grote kans heeft de hoofdattractie van 2017 te worden.

Bij wijze van uitzondering vind ik in dat kader tenminste één trendlijstje wel de moeite van het lezen waard, namelijk: ‘De 10 grootste trends in recruitment voor 2017’. Dat bespreekt een aantal relevante nieuwe apps, tools en concepten, waarmee u uw recruitment in 2017 daadwerkelijk op een hoger plan kunt brengen. Daarmee valt er tussen alle herhaling toch nog iets nieuws te bespeuren bij de start van het nieuwe jaar. 

Toine Al
HR-publicist

Gerelateerde artikelen