Willemijn Jansma

Arbeidsrechtadvocaat
+31 (0) 621251352
Willemijn Jansma is arbeidsrecht advocaat en sinds 2021 werkzaam bij HVG Law LLP. Willemijn adviseert Nederlandse en internationale ondernemingen met betrekking tot alle belangrijke aspecten van het arbeidsrecht, waaronder het individueel- en collectief ontslagrecht, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, medezeggenschap en overgang van onderneming. In dit kader is zij eveneens regelmatig betrokken bij herstructureringen, reorganisaties, fusies en overnames.

Artikelen van 'Willemijn Jansma'