Chauffeurs Uber en Lyft voorlopig toch als zelfstandige verder

Terwijl de juridische strijd om de taxidiensten in Californië doorgaat, hoeven Uber en Lyft hun chauffeurs voorlopig nog niet in dienst te nemen.

Aanvankelijk hadden de taxi-reuzen op 20 augustus hun dienstverlening in de Amerikaanse staat Californië per direct willen staken. Maar door een gerechtelijk bevel in een beroepsprocedure die Uber en Lyft in Californië tegen een eerdere uitspraak hebben ingesteld, zien zij daar voorlasnog van af.  Zij kunnen hun activiteiten in de staat voortzetten volgens het huidige onafhankelijke contractmodel.

Ondertussen gaat de juridische strijd over de rechtspositie van de chauffeurs onverminderd voort. Een rechter van de rechtbank in San Francisco vaardigde op 10 augustus een voorlopig bevel uit dat Uber en Lyft verbiedt chauffeurs juridisch te blijven aanmerken als onafhankelijke contractanten onder de arbeidswetgeving van de staat Californië. Deze rechter stelde de tenuitvoerlegging van het bevel echter met tien dagen uit, zodat de bedrijven tijd hadden om tegen het bevel in beroep te gaan.

De taxibedrijven waren van plan om hun activiteiten in The Golden State op 20 augustus aan het einde van de dag te stoppen. Een hof van beroep vaardigde echter een noodbevel uit om het voorlopige bevel stop te zetten vlak voordat dit van kracht werd. Het hof van beroep zal nu het bevel van de rechtbank herzien en mondelinge argumenten in de zaak horen op 13 oktober.