Gezocht: 33 topvrouwen voor 28 beursbedrijven

Gezocht: 33 topvrouwen voor 28 beursbedrijven
Nadat in 2019 en 2020 het percentage vrouwelijke bestuurders fors gestegen was (van bijna 6% in 2018 naar ruim 12% in 2020) zet deze sterke groei dit jaar niet door: van 12,4 procent naar 13,6procent.

Er werden vijf vrouwelijke bestuurders benoemd, en drie gingen er weg. Per saldo dus een toename van twee, in 2020 was de netto toename negen. De 28 ondernemingen die niet voldoen moeten gezamenlijk 33 vrouwen benoemen, waarvan 6 bij een AEX of AMX.  

Deze afnemende groei van het aantal vrouwelijke bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven loopt parallel aan de politieke druk op deze bedrijven. Twee maanden geleden stemde de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel dat beursgenoteerde bedrijven verplicht om streefcijfers aan te houden voor de aanstelling van vrouwelijker bestuurders.

In absolute cijfers neemt het aantal topvrouwen bij beursbedrijven wel toe. De jaarlijkse Female Board Index 2021 laat zien dat de percentages vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij de 89 Nederlandse beursondernemingen dit jaar gestegen zijn ten opzichte van vorig jaar. Het percentage vrouwelijke commissarissen ging van 29,5 naar 33,2 procent.

Dit onderzoek is gehouden door prof.dr. Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance aan TIAS School for Business and Society. 

Van de 89 beursgenoteerde ondernemingen voldoen er nu 61 aan het voorgestelde wettelijk quotum van minimaal een derde vrouw. In 2020 waren dit er nog 51. 

De cijfers laten de dubbelheid zien over vrouwelijke topposities bij beursgenoteerde bedrijven. Enerzijds stromen meer vrouwen toe in het hoogste echelon. Aan de andere kant is de gendergelijkheid nog lang geen feit, gezien de instroom. De statements van bedrijven over diversiteit lijken daardoor achter te blijven bij wat er gebeurt in de top van hun eigen organisaties.

Slechts 24 van de 89 bedrijven hebben een vrouw in de RvB. Toch hebben de 65 bedrijven zonder vrouw in de RvB dit jaar weer 14 nieuwe mannelijke bestuurders benoemd.

De Tweede Kamer stemde op 10 februari 2021 in met een wettelijk quotum van minimaal een derde vrouw in de RvC bij Nederlandse beursfondsen. 

Er zijn grote verschillen zichtbaar in de vier beurssegmenten: AEX. AMX, AscX en de lokale fondsen. De 21 AEX-fondsen doen het bij zowel de bestuurders als de commissarissen het beste; respectievelijk 19 en 39 procent is vrouw. De 21 small caps (AScX) blijven vooral achter bij de bestuurders (8%). De 28 lokale fondsen blijven achter bij de commissarissen (21%). Van de 28 bedrijven die niet aan het quotum voor de RvC voldoen zijn er 23 een small cap of lokaal fonds. 

Zestien bedrijven hebben op dit moment een RvB en een RvC die uit meer dan 33 procent vrouwen bestaat. DSM, NSI en ASR hebben een gedeelde eerste plaats, daar is de helft van de bestuurders en commissarissen tezamen een vrouw. 

Op de laatste plaats staat, net als vorig jaar, het van oorsprong Franse Envipco met in totaal negen bestuurders en commissarissen waarvan geen vrouw: toch hadden zij dit jaar wel weer één (mannelijke) benoeming in de RvB.