CNV-voorzitter bepleit “flex-toeslag” voor flexwerkers

Volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen is flexwerk te goedkoop en zouden alle flexwerkers een extra beloning moeten krijgen: de flex-toeslag.

Dat stelde Limmen in reactie op de nieuwste CBS-cijfers over flexwerk . Eén op de vier werknemers werkt inmiddels flexibel en dat aantal stijgt nog steeds, met name bij jongeren. Limmen: ‘Met die flexibele contracten leggen werkgevers het ondernemersrisico steeds meer op de schouders van hun medewerkers, daar zou een hogere beloning tegenover moeten staan. Dat kan met een flex-toeslag.’
‘Voor veel mensen is het lastig om aan een vaste baan te komen en het aantal flexwerkers blijft groeien. Daar komt bij dat de doorstroom van flex naar vast, ondanks de economische rugwind, slechts mondjesmaat toeneemt, al met al een zorgelijk beeld,’ vindt Limmen.
Afnemend vertrouwen schaadt loopbaan
Het terugdringen van wat Limmen de “doorgeschoten flexibilisering” noemt is belangrijk omdat werk inkomenszekerheid en continuïteit moet bieden. Een baan moet vertrouwen geven om bijvoorbeeld een huis te kopen, of om met medewerking van je baas een opleiding te volgen. ‘Maar door de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zien we dat vertrouwen steeds minder.’ 
Een oorzaak van de toenemende flexibilisering is volgens Limmen dat de kosten van flexwerk lager zijn dan van een vaste baan. Hij vindt daarom dat werkgevers meer zouden moeten betalen voor flexibel werk.
Flexwerk te goedkoop
‘Flexwerkers zijn op dit moment niet alleen flexibel, maar ook goedkoper. Terwijl flexibele arbeid eigenlijk duurder zou moeten zijn. Ik vind dat werkgevers daarin hun verantwoordelijkheid moeten nemen en het CNV wil daar dan ook afspraken over maken in de cao’s,’ aldus Limmen. 
Uit de nieuwste CBS-cijfers blijkt dat de instroom in flexibele dienstverbanden nog steeds groter dan de uitstroom. Hierdoor blijft het aantal flex-krachten stijgen. In het eerste kwartaal van 2016 hadden 1,7 miljoen werknemers een flex-contract, ofwel een kwart van alle werknemers. In alle leeftijdsgroepen stijgt het aantal flex-contracten, maar bij jongeren het meest.

Gerelateerde artikelen