Steeds meer werkgevers geraakt door schulden werknemers

Door het groeiend aantal werknemers met schulden, worden steeds meer bedrijven geconfronteerd met de financiële problemen van hun personeel.

Zij zijn veel tijd kwijt aan het afhandelen van loonbeslag, of verzoeken tot voorschot op het salaris. Schulden op de werkvloer brengen kosten en risico’s met zich mee. Werknemers kampen met stress, vallen uit, hebben een hoog ziekteverzuim en een lagere arbeidsproductiviteit.
Onorthodoxe oplossingen
Hoe bedrijven hier oplossingen voor kunnen bedenken, stond centraal tijdens een bijeenkomst die AWVN hierover deze maand organiseerde in samenwerking met Society Impact. Werkgevers, bestuurders en maatschappelijk midden gingen in gesprek over nieuwe, innovatieve en vooral onorthodoxe oplossingen.
Renate van Mil van het NIBUD constateerde in haar inleiding dat de groep huishoudens met buitengewone schuldproblematiek nog altijd zorgwekkend hoog is. Naast het menselijk leed dat hiermee gepaard gaat, zijn de totale kosten van schuldhulpverlening enorm. Er valt dus voor meerdere stakeholders veel te winnen.
Ron Steenkuijl is lid van de directie van ADG Dienstengroep. Deze facilitair dienstverlener is met meer dan 50.000 werknemers een van de grootste werkgevers van Nederland. Met ondersteuning van gemeenten en ondernemingen wil Steenkuijl het burgerkrachtinitiatief De Wil oprichten. Doel is op een preventieve manier schuldenproblematiek aanpakken.
Innovatieve financieringsvorm
Sadik Harchaoui van Society Impact presenteerde een innovatieve financieringsvorm waarbij bedrijven via een eigen bemiddelingsfonds schulden van hun medewerkers kunnen verlichten.
Het integraal aanpakken van schuldenproblematiek staat nog in de kinderschoenen. De potentiële financiële en maatschappelijke winsten daarvan zijn groot, aldus AWVN.

Gerelateerde artikelen